Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

För det här projektet har Nestor tillsammans med FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Tanken med en eventuell studie är att identifiera och utvärdera faktorer som kan tänkas stärka samordningen mellan vård och omsorg.

Studien är tänkt att göras mot bakgrund av allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Här finns ett stort behov av förbättrad samverkan mellan social omsorg, primärvård och sjukhus, både på organisationsnivå och i samarbetet mellan individer inom organisationerna.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Eva Karlsson (Nestor FoU-center), i samarbete med FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum


Projekttid: 2019 -2020
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta projektledaren

Eva Karlsson
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11