Stöd vid implementering av LUSEN (genom workshops)

LUSEN, ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, innebär ett nytt arbetssätt vid utskrivning av patienter från sjukhus.

Flera kommuner i Nestors ägarområde har valt att anordna uppstartsmöten/workshops om LUSEN ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” för personal vid geriatrik, akutsjukhus, kommun, vårdcentral och primärvårdsrehab. Syftet är att belysa och diskutera konkreta förändringar i utskrivningsprocessen som lagen medför.

Fyra workshops genomfördes 2018. Implementeringsarbetet har fortsatt våren 2019 och fler aktiviteter planeras under hösten, se nedan.

Samtliga uppstartsmöten/workshops har planerats och genomförts gemensamt av Nestor och styr- och arbetsgrupper med representanter för de involverade landstings- och kommunverksamheterna.

Upplägget för workshops/uppstartsmöten har varit ungefär samma för de olika kommunerna, där en teoretisk genomgång av utskrivningsprocessen har följts av grupparbeten kring patientfall. I anslutning till detta har frågor kring konkret samverkan tagits upp. Mellan 40 och 60 personer har deltagit på varje träff.

Workshops/uppföljningsmöten 2019
– Nacka (mars)
– Södertälje-Salem-Nykvarn (april)
– Huddinge (april)
– Haninge (sept)
– Botkyrka (datum ej bokat)

Uppstartsmöten/workshops är en del av Nestors samverkansarbete ”Mötesplats för lokal samverkan”.
Läs mer om ”Mötesplats för lokal samverkan” >

De nya arbetssätten i enlighet med ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” infördes i Stockholm november 2018.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och landsting


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram & Ingeborg Björkman


Projekttid: 2018-
Status: Pågående