Stöd vid implementering av LUSEN (workshops)

Under coronapandemin har inga workshops om LUSEN genomförts. Vi avvaktar införande av det nya IT-systemet ”Lifecare” och möjligheter att träffas fysiskt. Vi ser också över graden av behov och intresse av ytterligare workshops om LUSEN inom våra ägarorganisationer. Projektet är tills dess vilande.

LUSEN är en förkortning för ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Lagen innebär ett nytt arbetssätt vid utskrivning av patienter från sjukhus.

Flera kommuner i Nestors ägarområde har valt att anordna uppstartsmöten/workshops om LUSEN ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” för personal vid geriatrik, akutsjukhus, kommun, vårdcentral och primärvårdsrehab. Syftet är att belysa och diskutera konkreta förändringar i utskrivningsprocessen som lagen medför.

Fyra workshops genomfördes 2018 (Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Värmdö) och fem workshops genomfördes 2019 (Nacka, Södertälje-Salem-Nykvarn, Huddinge, Haninge, Botkyrka).

Samtliga uppstartsmöten/workshops har planerats och genomförts gemensamt av Nestor och styr- och arbetsgrupper med representanter för de involverade landstings- och kommunverksamheterna.

Upplägget för workshops/uppstartsmöten har varit ungefär samma för de olika kommunerna, där en teoretisk genomgång av utskrivningsprocessen har följts av grupparbeten kring patientfall. I anslutning till detta har frågor kring konkret samverkan tagits upp. Mellan 40 och 60 personer har deltagit på varje träff.

Uppstartsmöten/workshops är en del av Nestors samverkansarbete ”Mötesplats för lokal samverkan”. Läs mer om ”Mötesplats för lokal samverkan” >

De nya arbetssätten i enlighet med ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” infördes i Stockholm november 2018.

Workshops kring LUSEN drivs av Helén Lieberman-Ram (t.v) och Ingeborg Björkman.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram & Ingeborg Björkman


Projekttid: 2018-
Status: Pågående