Manual för kartläggning – utredning – uppdrag

Tre viktiga delar i handläggningen

Nyckelord: 
Behovsbedömning
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

Ett handläggningsinstrument framtaget av Nestor i samarbete med FoU Västernorrland. Instrumentet består dels av en tryckt manual, dels formulär för kartläggning, utredning och uppdrag samt en checklista över 14 livsområden som medföljer på cd.

Materialet är slutsålt.