Så gör du demensvården bättre!

Om Nationella riktlinjer vid demenssjukdom

Nyckelord: 
Demens
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
40 kr

Välj antal:
Lägg i varukorgen

En handbok för dig som i ditt arbete möter personer med demens sjukdom och deras anhöriga. Handboken utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Den uppmanar även till diskussion och reflektion kring vård och omsorg om personer med demens. Handboken är utformad så att den ska vara läs- och bläddervänlig.

Beställ tryckt upplaga av denna publikation
Välj antal:
Totalt: 40 kr
LÄGG TILL

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16