Registrering

Till registreringssida > (kräver lösenord från närmaste chef)

Du bör bara registrera dig en gång för att komma åt Nestors alla webbutbildningar. Registreringen fungerar så här:

  1. Gå in på ovan länk, eller här > Ange det lösenord för registrering som du får av din närmaste chef. Detta lösenord används bara en gång.
  2. Registrera ditt namn, e-post, etc.
  3. Därefter skickas ett lösenord till din e-postlåda som du använder för att logga in på den utbildningsportal där alla våra webbutbildningar ligger. Till inloggningssidan >.