Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Mötesplats Botkyrka-Huddinge på höstens första Teamsmöte 2020. Deltagarna fick rösta på vilken fråga de helst ville diskutera. Se längst ner på den här sidan vad som valdes. 

Deltagare

Kommun – Botkyrka
Maria Jäderlund, myndighetschef, Botkyrka
Afamia Elkhoury, omsorgschef, hemtjänst, Botkyrka
Ramona Grapenhielm, omsorgschef, särskilt boende, Botkyrka
Vanja Pettersson, verksamhetschef, myndighet, Botkyrka
Christine Vojnovic, MAS, Botkyrka

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS, Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet, Huddinge
Irene Elsberg, tf sektionschef, kommunala hemtjänsten, Huddinge
Annika Sefbom, sektionschef, säbo, Huddinge

Primärvård – Botkyrka
Ann Carlswärd, verksamhetshef, Alby vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral
Eva Martin, verksamhetschef, Tullinge vårdcentral

Primärvård – Huddinge
Liz Gref, verksamhetschef, Vårby vårdcentral
Natalie Neikter, verksamhetshcef, Segeltorps vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Rehab
Evelina Cortes, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Therese Johansson, tf operativ chef, Vårdsak Geriatrik, Tema Åldrande, Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f

Hur kan vi samla information, riktlinjer och rutiner för snabb och enhetlig spridning? var den fråga som de flesta i Mötesplatsen ville diskutera på höstens Teamsmöte. Frågan ställdes på Mentimeter.