Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Mötesplats Botkyrka-Huddinge på höstens första Teamsmöte 2020. Deltagarna fick rösta på vilken fråga de helst ville diskutera. Se längst ner på den här sidan vad som valdes.

Under våren 2021 har en arbetsgrupp med representanter från Huddinge kommun, Stuvsta vårdcentral och Aleris rehab Huddinge tagit fram en informationsbroschyr om vart man kan vända sig om man är senior och känner sig ensam. Broschyren riktar sig till seniorer i kommunen och också till personal inom vård och omsorg samt civilsamhället, som kan hänvisa vidare äldre de möter som upplever ensamhet. Nestor har fungerat som processtöd i arbetet och sammankallat till samverkansmöten för att ta fram innehållet. Här omnämns alla vårdcentraler, primärvårdsrehab-enheter, kommunens olika verksamheter, pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer samt trossamfund. Broschyren finns i tryck efter sommaren och kommer då spridas på olika sätt i Huddinge. Projektarbetet leddes av Milja Ranung och Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU-center.

Deltagare i Mötesplatsen:

Kommun – Botkyrka
Maria Jäderlund, myndighetschef, Botkyrka
Afamia Elkhoury, omsorgschef, hemtjänst, Botkyrka
Ramona Grapenhielm, omsorgschef, särskilt boende, Botkyrka
Vanja Pettersson, verksamhetschef, myndighet, Botkyrka
Christine Vojnovic, MAS, Botkyrka

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS, Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet, Huddinge
Irene Elsberg, tf sektionschef, kommunala hemtjänsten, Huddinge
Annika Sefbom, sektionschef, säbo, Huddinge

Primärvård – Botkyrka
Ann Carlswärd, verksamhetshef, Alby vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral
Eva Martin, verksamhetschef, Tullinge vårdcentral

Primärvård – Huddinge
Liz Gref, verksamhetschef, Vårby vårdcentral
Natalie Neikter, verksamhetshcef, Segeltorps vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Rehab
Evelina Cortes, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Therese Johansson, tf operativ chef, Vårdsak Geriatrik, Tema Åldrande, Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f

Hur kan vi samla information, riktlinjer och rutiner för snabb och enhetlig spridning? var den fråga som de flesta i Mötesplatsen ville diskutera på Teamsmöte hösten 2020. Frågan ställdes på Mentimeter.