Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Under våren 2021 har en arbetsgrupp med representanter från Huddinge kommun, Stuvsta vårdcentral och Aleris rehab Huddinge tagit fram en informationsbroschyr om vart man kan vända sig om man är senior och känner sig ensam. Broschyren riktar sig till seniorer i kommunen och också till personal inom vård och omsorg samt civilsamhället, som kan hänvisa vidare äldre de möter som upplever ensamhet. Nestor har fungerat som processtöd i arbetet och sammankallat till samverkansmöten för att ta fram innehållet. Här omnämns alla vårdcentraler, primärvårdsrehab-enheter, kommunens olika verksamheter, pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer samt trossamfund. Broschyren finns i tryck efter sommaren och kommer då spridas på olika sätt i Huddinge. Projektarbetet leddes av Milja Ranung och Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU-center.

Deltagare i Mötesplatsen:

Kommun – Botkyrka
Maria Jäderlund, myndighetschef
Afamia Elkhoury, omsorgschef, hemtjänst
Ramona Grapenhielm, omsorgschef, särskilt boende
Vanja Pettersson, verksamhetschef, myndighet
Christine Vojnovic, MAS

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet
Irene Elsberg, sektionschef, kommunala hemtjänsten
Annika Sefbom, sektionschef, säbo
Anna Bäckman Lauffs, enhetschef förebyggande enheten

Vårdcentraler – Botkyrka
Ann Carlswärd, verksamhetschef, Alby vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral
Eva Martin, verksamhetschef, Tullinge vårdcentral
Anna Lindquist, verksamhetschef Tumba vårdcentral

Vårdcentraler – Huddinge
Natalie Neikter, verksamhetschcef, Segeltorps vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Primärvårdsrehab
Evelina Cortes, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Therese Johansson, verksamhetschef Omvårdnadsområde Åldrande, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/ Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm