Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Ett ögonblick från höstens första Teamsmöte med Mötesplats Haninge-Nynäshamn-Tyresö. Deltagarna fick rösta på vilken fråga de helst ville diskutera. Se längst ner på den här sidan vad som valdes.

Deltagare

Kommun – Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning
Martina Oliva, tf enhetschef (ersätter för närvarande Veronica Hämmerli)
Jeanette Vahlberg, verksamhetschef, hemtjänst
Renata Stypula, projektledare Nära vård

Kommun – Nynäshamn
Eva Christensson, enhetschef, myndighet för äldre och funktionshinder

Kommun – Tyresö
Åsa Bratt, enhetschef, myndighet
Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare
Shyui Klint, MAS
Marie Pilhjerta, Nära vård-kontakt

Vårdcentraler – Haninge
Åsa Back, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Susanne Vadström, verksamhetschef, Vendelsö vårdcentral
Anna Schwartz, enhetschef, Rudans vårdcentral
Susanne Melkerling, distriktssköterska, Jordbro vårdcentral
Hawzheen Abdulla, enhetschef Haninge vårdcentral

Vårdcentraler – Tyresö
Eva Bolin, verksamhetschef, Trollbäckens vårdcentral
Linda Camberving, bitr. verksamhetschef, Tyresö Husläkarmottagning

Vårdcentraler – Nynäshamn
Lena Marcusson-Knutas, enhetschef, Nynäshamns vårdcentral
Lisa Mardon, verksamhetschef Ösmo vårdcentral

Annan primärvård
Mimmi Jankowska, leg. sjuksköterska, Sjöströms hemservice, Haninge
Josefin Sjöström, enhetschef, Sjöströms hemservice, Nynäshamn

Primärvårdsrehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Johanna Juustovaara, enhetschef Rudans rehab
Katarina Öden, verksamhetschef, Tyresö rehab

Slutenvård
Maria Forsberg, enhetschef, Handengeriatriken
Emilie Sunström, enhetschef, Handengeriatriken
Hans Sundell, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Karina Lythell, enhetschef, Nynäshamns geriatrik
Malin Olbers, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Den fråga som deltagarna helst ville diskutera på höstens första möte handlade om i vilka former samverkan bäst kan organiseras. Frågan ställdes på Mentimeter.