Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Våren 2022

Under våren fortsätter vi med diskussioner om vad God och nära vård och omsorg betyder i det mer lokala sammanhanget.  Det är viktigt att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i ”förflyttningen”, titta på sådant som redan görs lokalt och vad som behöver stärkas upp och vidareutvecklas för att komma längre. Samverkan är en central del i arbetet med God och nära vård och omsorg. Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA) i respektive kommun kommer att vara stående punkter på kommande Mötesplatsträffar.

På Mötesplatsträffen ges tid att dela med sig av lokala utvecklingsarbeten och satsningar som pågår i respektive verksamhet som är av intresse för övriga deltagare och som berör samverkan.

Haninge kommun har kommit en bra bit på väg i sitt arbete med God nära vård och omsorg. Projektledaren Renata Stypola har tillsammans med MAS:en och GSA från Haninge bildat en grupp och börjat arbeta tillsammans. Resultat är bl.a. en gemensam rutin för fallrapporter och en lokal överenskommelse av LUS-samarbetet.

I Tyresö representeras GSA av Eva Bolin, verksamhetschef vid Trollbäckens vårdcentral. Hon bjuder in till regelbundna möten med kommunens MAS och andra kommunrepresentanter. Även Tyresö har en lokal överenskommelse kring LUS som de arbetat fram och berörda aktörer har skrivit på.

Ett annat tema som har lyfts i alla Mötesplatser är kunskaper och erfarenheter av att ”bygga” samverkan som ska vara hållbar och stabil. Detta har presenterats i ett kapitel ”Att bygga samverkan i mellanrummen” som beskriver arbetet som pågått inom Mötesplatserna. Kapitlet ingår i en ny antologi om samverkan i välfärden (författare Ingeborg Björkman, Nestor).

Läs mer om kapitlet i antologin >

Dessutom har vi samtalat om viktiga framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin samverkan, byggt på erfarenheter från Mötesplatserna och aktuell forskning inom området.

Deltagare

Kommun – Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning
Martina Oliva, tf enhetschef 
Jeanette Vahlberg, verksamhetschef, hemtjänst
Renata Stypula, projektledare Nära vård

Kommun – Nynäshamn
Eva Christensson, enhetschef, myndighet för äldre och funktionshinder
Camilla Fallmark, MAS

Kommun – Tyresö
Åsa Bratt, enhetschef, myndighet
Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare
Shyui Klint, MAS

Vårdcentraler – Haninge
Åsa Back, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Pia Palm, verksamhetschef Brandbergens vårdcentral
Anna Schwartz, enhetschef, Rudans vårdcentral
Susanne Melkerling, distriktssköterska, Jordbro vårdcentral
Hawzheen Abdulla, enhetschef Haninge vårdcentral

Vårdcentraler – Tyresö
Eva Bolin, verksamhetschef, Trollbäckens vårdcentral
Linda Camberving, bitr. verksamhetschef, Tyresö Husläkarmottagning

Vårdcentraler – Nynäshamn
Lisa Mardon, verksamhetschef Ösmo vårdcentral

Annan primärvård
Mimmi Jankowska, leg. sjuksköterska, Sjöströms hemservice, Haninge
Josefin Sjöström, enhetschef, Sjöströms hemservice, Nynäshamn
Rana Mohabbati, verksamhetschef, hemtjänst, Sjöströms hemservice

Primärvårdsrehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Johanna Juustovaara, enhetschef Rudans rehab
Katarina Öden, verksamhetschef, Tyresö rehab

Slutenvård
Maria Forsberg, enhetschef, Handengeriatriken
Emilie Sunström, enhetschef, Handengeriatriken
Hans Sundell, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Karina Lythell, enhetschef, Nynäshamns geriatrik
Malin Olbers, vårdsamordnare, Södersjukhuset