Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Ett ögonblick från höstens första Teamsmöte med Mötesplats Haninge-Nynäshamn-Tyresö. Deltagarna fick rösta på vilken fråga de helst ville diskutera. Se längst ner på den här sidan vad som valdes. 

Deltagare

Kommun – Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning, Haninge
Anette Tyglare, avdelningschef, ordinärt boende, Haninge

Kommun – Nynäshamn
Ronja Ask, tf gruppchef, myndighet för äldre och funktionshinder, Nynäshamn

Kommun – Tyresö
Eva Norgren, avdelningschef, biståndsavdelning, Tyresö
Marita Sjögren, myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö

Primärvård – Haninge
Ulrika Olsson-Jansen, verksamhetschef, Brandbergens vårdcentral
Åsa Back, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Hanna Levin Terning,enhetschef hemsjukvården, Handens vårdcentral
Susanne Vadström, verksamhetschef, Vendelsö vårdcentral
Jacob Lagerkrantz, verksamhetschef Rudans vårdcentral
Anna Schwartz, enhetschef, Rudans vårdcentral
Susanne Lindqvist, distriktssköterska, Jordbro vårdcentral
Hawzheen Abdulla, enhetschef Haninge vårdcentral

Primärvård – Tyresö
Eva Bolin, verksamhetschef, Trollbäckens vårdcentral
Carina Heed, verksamhetschef, Bollmora vårdcentral
Lena Andersson, verksamhetschef, Tyresö Husläkarmottagning
Linda Camberving, enhetschef, Tyresö Husläkarmottagning

Primärvård – Nynäshamn
Lena Marcusson-Knutas, enhetschef, Nynäshamns vårdcentral
Anita Steinholtz, verksamhetschef, Sjöströms hemsjukvård

Rehab

Inger Lindkvist, verksamhetschef, Rudans rehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Katarina Öden, tf enhetschef, Tyresö rehab

Slutenvård
Carina Öberg, verksamhetschef, Handengeriatriken
Maria Forsberg, enhetschef, Handengeriatriken
Hans Sundell, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Malin Olbers, vårdsamordnare

Övriga

Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f

Den fråga som deltagarna helst ville diskutera på höstens första möte handlade om i vilka former samverkan bäst kan organiseras. Frågan ställdes på Mentimeter.