Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

Mötesplats Nykvarn-Salem-Södertälje på sitt första Teams-höstmöte 2020

Deltagare

Kommun – Nykvarn
Malin Blomqvist, tf enhetschef, myndighet, Nykvarn
Barbro Gripenstam, MAS, Nykvarn
Tuulikki Krekola, enhetschef hemtjänst, Nykvarn

Kommun – Salem
Fuad Ganibegovic, myndighetschef, Salem

Kommun – Södertälje
Pernilla Andreasson, myndighetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, Södertälje
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef, Södertälje
Christel Fischer, enhetschef, Södertälje
Carina Seth, vårdplanerare, Södertälje
Nermin Varli, MAS, Södertälje
Erika Leijon, resultatområdeschef, hemtjänst, Södertälje
Mats Karlsson, resultatområdeschef, säbo, Södertälje
Mattias Carlsson, hälso-och sjukvårdschef, Södertälje

Primärvård  – Nykvarn
Ulrika Hansson, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral

Primärvård – Salem
Kerstin Hacksell-Gavralidis, bitr.verksamhetschef,  Salems vårdcentral

Primärvård – Södertälje
Anna Söderqvist, bitr. verksamhetshcef, Wasa vårdcentral
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral
Maria Wanhatalo, samordnare, Lina Hage vårdcentral

Rehab
Heidi Rocco Mosander, verksamhetschef, Södertälje Rehab
Thomas Hedlund, enhetschef Salem Rehab
Linnea Lönnerbro, enhetschef Luna och Tallhöjdens Rehab
Sara Warnquist, verksamhetschef, Hovsjö Rehab
Tore Blomqvist, verksamhetschef Järna Rehab och Nykvarn Rehab

Slutenvård
Johannes Linke, tf verksamhetschef, VO Geriatrik, Södertälje sjukhus
Yakoub Malki, överläkare, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, teamledare, utskrivningsteamet Södertälje sjukhus
Emma Truuberg, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f

Den fråga som flest ville diskutera på höstens första möte handlade om hur nya arbetssätt och rutiner som tagits fram under pandemin kan fortsätta att användas.