Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

Deltagare

Kommun – Nykvarn
Cecilia Mattsson, tf enhetschef, myndighet
Barbro Gripenstam, MAS
Tuulikki Krekola, Äldreomsorgschef

Kommun – Salem
Fuad Ganibegovic, myndighetschef, Salem

Kommun – Södertälje
(Pernilla Andreasson, tf kvalitetschef
Noomi Pettersson, tf resultatområdeschef Myndighet för äldre och personer med funktionsnedsättning
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef
Christel Fischer, enhetschef
Carina Seth, gruppledare Trygg och säker hemgångsteam
Camilla Roa-Sanchez, processledare Mötesplatser för seniorer
Nermin Varli, MAS, Södertälje
Erika Leijon, resultatområdeschef, hemtjänst
Gunilla Andir, kvalitetsutvecklare, hemtjänst
Anna Langseth, verksamhetsstrateg, Nära vård-kontakt

Vårdcentral – Nykvarn
Ulrika Hansson, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral

Vårdcentraler – Salem
Anna Lindqvist, verksamhetschef, Salems vårdcentral

Vårdcentraler – Södertälje
Anna Söderqvist, verksamhetschef, Wasa vårdcentral
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral
Ulrika Graan, verksamhetschef, Tallhöjden och Luna vårdcentral
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral
Maria Wanhatalo, samordnare, Lina Hage vårdcentral

Primärvårdsrehab
Thomas Hedlund, enhetschef Salem Rehab
Sara Warnquist, verksamhetschef, Hovsjö Rehab
Tore Blomqvist, verksamhetschef Järna Rehab och Nykvarn Rehab

Slutenvård
Andreas Kling, verksamhetschef, VO Geriatrik, Södertälje sjukhus
Johannes Linke, överläkare, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, teamledare, utskrivningsteamet Södertälje sjukhus
Emma Truuberg, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Charlotte Larsson, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Maria Lundström, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm