Mötesplats: Värmdö och Nacka

VÅR OCH HÖST 2019 

Mötesplatsen växer!
Denna Mötesplats som från början endast riktade sig till Värmdö, har nu expanderat och inbegriper också representanter från Nacka kommun, två vårdcentraler och primärvårdsrehab i Nacka! Det har blivit ett lyft för alla inblandade, Mötesplatsträffarna genererar nya insikter och lärdomar mellan deltagarna och plötsligt märks täta kontakter och samarbeten mellan våra träffar, precis som det ska vara!

LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Mötesplatsen har fortsatt att diskutera och arbeta med LUSEN under våren. Deltagarna vill gärna att vi använder tiden till att lyfta goda exempel på när LUSEN-processen fungerar bra. Man vill även hitta ett sätt att diskutera avvikelser på ett strukturerat sätt men det mest angelägna är annars att träffas på lokal nivå och fortsätta med egna samverkansmöten med biståndshandläggare, dsk och personal från Nackageriatriken.

Nya utvecklingsområden
Det är dags för Mötesplatsen att också ta tag i andra utvecklingsområden (förutom LUSEN) där samverkan krävs. Under våren har gruppen arbetat med att ta fram idéer på nya områden, diskutera vad de handlar om, prioritera och därefter börja skissa på hur ett förbättringsarbete inom några valda områden skulle kunna se ut. Exempel på områden att utveckla är tydliga kontaktvägar mellan olika parter, lokala samverkansmöten, samverkan kring beroendeproblematik, processkartläggning, av vård-och omsorgskedjan, hospitering för att lära känna varandras verksamheter bättre.

Psykisk ohälsa hos äldre
ÄldreFoU:erna i Stockholm har genomfört fyra delstudier om stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa; två enkätstudier till kommuner och vårdcentraler, och två intervjustudier till brukarorganisationer och personal. Resultaten pekar på möjligheter till utvecklingsarbeten, stora som små. Mötesplatsgruppen har utifrån en lista på förslag till förbättringsarbeten, i mindre grupper diskuterat olika ingångar till kommande samverkansarbete inom området, detta fortsätter vi med under hösten.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöte om LUSEN, läs mer > 
– Förbättrad användning av Webcare, läs mer >

Kommun – Värmdö
Susanne Hillberg, myndighetschef, Värmdö
Elin Stagnell, demenssjuksköterska, Värmdö

Kommun – Nacka
Anna-Lena Möllstam, projektledare, Äldreenheten,Nacka
Michaela Eriksen, chef för biståndshandläggare, Nacka
Karin Filhm, gruppledare, Äldreenheten, Nacka

Primärvård – Värmdö
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Inger Åsberg, dsk, koordinator, Gustavsbergs vårdcentral-
Charlotte Falkenberg, enhetschef, Djurö vårdcentral

Primärvård – Nacka
Lena Bäckström, verksamhetschef Ektorps vårdcentral
Ulrica Karlsson, enhetschef, Boo vårdcentral

Rehab
Annika Elmstedt, tf enhetschef, Värmdö rehab
Madeleine Östman, verksamhetschef Nacka Rehab

Slutenvård
Gunilla Brohmé, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f