Mötesplats: Värmdö och Nacka

Deltagare

Kommun – Värmdö
Susanne Hillberg, myndighetschef
Josefine Mellström, enhetschef Diamanten

Kommun – Nacka
Anna-Lena Möllstam, MAS
Karin Filhm, gruppchef myndighet
Nina Huzum, projektledare, Nära vård-kontakt

Vårdcentral – Värmdö
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Lisa Nellåker, distriktsköterska, koordinator, Gustavsbergs vårdcentral

Vårdcentral – Nacka
Ulrica Cadeau Mårtensson, enhetschef, Boo vårdcentral

Primärvårdsrehab
Therese Billberg, enhetschef Värmdö Rehab
Madeleine Östman, verksamhetschef Nacka Rehab

Slutenvård
Peter Johnson, verksamhetschef, Capio Nacka, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/ Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm