Mötesplats: Värmdö och Nacka

På höstens första möte valde Mötesplatsens deltagare i Nacka-Värmdö att diskutera nya arbetssätt och rutiner som tagits fram under pandemin. Val av diskussionsämnen gjordes på Menitmeter, istället för handuppräckning.

Deltagare

Kommun – Värmdö
Susanne Hillberg, myndighetschef, Värmdö

Kommun – Nacka

Anna-Lena Möllstam, projektledare, Äldreenheten,Nacka
Michaela Eriksen, chef för biståndshandläggare, Nacka

Primärvård – Värmdö

Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Charlotte Falkenberg, enhetschef, Djurö vårdcentral

Primärvård – Nacka
Ulrica Cadeau Mårtensson, enhetschef, Boo vårdcentral

Rehab
Annika Elmstedt, tf enhetschef, Värmdö rehab
Madeleine Östman, verksamhetschef Nacka Rehab

Slutenvård
Peter Johnson, verksamhetschef, Capio Nacka, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f