Aktuella dokument kring samverkan

Här hittar du dokument för nerladdning som rör samverkansarbete generellt men även specifikt för Nestors lokala mötesplatser.

Lagen om samverkan vid utskrivning för sluten hälso- och sjukvård (LUSEN)

Metodstöd:

Om Webcare:

Patientinformation:

Länsövergripande överenskommelser, riktlinjer och rutiner:

 

Samordnad individuell plan: