Aktuella dokument kring samverkan

Här hittar du dokument för nerladdning som rör samverkansarbete generellt men även specifikt för Nestors lokala mötesplatser.

Lagen om samverkan vid utskrivning för sluten hälso- och sjukvård (LUSEN)

Metodstöd:


Lifecare SP
Vi inväntar information om införandet av Lifecare SP och återkommer med uppdaterad information när vi vet mer.

Patientinformation:

Länsövergripande överenskommelser, riktlinjer och rutiner:


Samordnad individuell plan: