Nyhetsbrevsprenumeranter i ägarorganisationer

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter om dig samlas dels in från våra ägarorganisationers hemsidor, och dels från dig själv när du registrerar dig för våra olika aktiviteter, exempelvis på vår webbplats. Syftet är att kunna bjuda in dig till aktiviteter, skicka ut nyhetsbrev och annan riktad information eller kontakta dig i en specifik fråga. Vi använder även dina personuppgifter för nödvändig administrativ hantering gällande Nestors aktiviteter som du deltar i.

Nestor FoU-center behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra de uppdrag som åligger oss inom vårt verksamhetsområde. Dessa uppgifter har vi för att kunna utföra vårt dagliga arbete i kontakt med de verksamheter som vi arbetar med. Dina personuppgifter kan förekomma i olika listor för att kunna användas inom ramen för Nestor FoU-centers arbete. Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part men endast om det finns skäl för det inom ramen för det arbete som bedrivs på Nestor FoU-center. Mottagare kan vara andra FoU-enheter, andra kommuner, landstingsorganisationer eller myndigheter som arbetar inom liknande verksamhetsområde. Vi lämnar aldrig ut uppgifter i kommersiella syften. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av 61e (Allmänt intresse) i GDPR.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, e-postadress (som du har i jobbet), arbetstitel, jobbtelefonnummer, arbetsadress.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge du själv väljer att prenumerera på Nestor FoU-centers nyhetsbrev eller så länge du aktivt deltar i någon del av vår verksamhet (projekt, nätverk, utbildningar, möten eller andra aktiviteter som görs inom ramen för Nestor FoU-centers arbete). Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via länken i nyhetsbreven eller kontakta oss. Dina uppgifter kommer då att raderas. Om du deltar i någon aktivitet hos oss så sparas kontaktuppgifterna för den aktuella aktiviteten i högst 6 månader efter avslut.

Nestor FoU-center anlitar ett personuppgiftsbiträde (Apsis Newsletter) som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Nestor FoU-center har bestämt.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Nestor FoU-center.

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Nestor FoU-center behandlar. Du kan också begära att alla dina uppgifter hos oss raderas.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt dataskyddsombud eller Datainspektionen

Kontaktuppgifter

Nestor FoU–center, Eva Lindqvist (FoU-chef)
adm@nestorfou.se
076-115 99 90

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se
08-606 70 00

Kontaktuppgifter Datainspektionen
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00