Nyhetsbrevsprenumeranter i ”annan” organisation

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in från dig själv med syfte att skicka ut nyhetsbrev om Nestor FoU-centers arbete.

Nestor FoU-center behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna distribuera nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer inte att lämnas till tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av 61a (Samtycke) i GDPR.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, e-postadress (som du har i jobbet), arbetstitel, jobbtelefonnummer, arbetsadress.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge du själv väljer att prenumerera på Nestor FoU-centers nyhetsbrev. Du kan när som hels avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via länken i nyhetsbreven eller kontakta oss. Dina uppgifter kommer då att raderas.

Nestor FoU-center anlitar ett personuppgiftsbiträde (Apsis Newsletter) som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Nestor FoU-center har bestämt.

Dina rättigheter
Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Nestor FoU-center.

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Nestor FoU-center behandlar. Du kan också begära att alla dina uppgifter hos oss raderas.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt dataskyddsombud eller Datainspektionen

Kontaktuppgifter
Nestor FoU–center, Eva Lindqvist (FoU-chef)
adm@nestorfou.se
076-115 99 90

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se
08-606 70 00

Kontaktuppgifter Datainspektionen
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00