Medarbetare

FoU-chef
Eva Lindqvist
Leg. arbetsterapeut, med. dr
Projektledare
Ingeborg Björkman
Leg. apotekare, med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning
Kommunikatör
Kristin Breitenstein
Journalist & fil. kand. samhällsplanering
Projektledare
Sara Cederbom
Leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap
Projektledare
Karin Högstedt
Leg. fysioterapeut
Projektledare
Karin Johansson
Fil. dr i arbetsterapi
Projektledare
Eva Karlsson
Fil. dr i etnologi
Samordnare
Helén Lieberman-Ram
Leg. apotekare
Projektledare
Linda Nyholm
Leg. dietist
Administratör
Daniel Ram
Key Account Manager
Projektledare
Milja Ranung
Specialistsjuksköterska, psykiatri
Projektledare
Helena Viberg
Socionom
Projektledare
Emanuel Åhlfeldt
Fil. dr i sociologi

Gå tillbaka till...