9 december 2013

Arbeta med BPSD inte alltid lätt

Att arbeta med äldre som uppvisar BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, är krävande. Men hur gör vi? Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor ger vägledning.

– Jag tror inte att alla klarar av att arbeta med personer som har en demenssjukdom. Jobbet innebär stora prövningar. Det handlar om att lösa situationer med intresse och respekt. Och det är viktigt att fokusera på orsaken till reaktioner och beteenden hos personer med BPSD, och inte beteendet i sig. Omgivningen måste förstå, tolka och agera utan att såra och kränka den äldre.Det säger Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, inför en grupp chefer och personal inom vård- och omsorgen på Södertörn. De har bjudits in till en eftermiddag för att diskutera och lära mer om metoder för att vända problematiska situationer vid BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens– Vad gör vi när det blir kaos, när vi hamnar i en akut situation? frågar Kerstin– Vi måste ligga steget före dem som är oroliga. Vi måste fånga upp dem innan det blir oroligt, och bryta oron innan den går för långt. En av deltagarna berättar att hon brukar använda en ballong för att bryta oron hos sina äldre:– Det känns viktigt att kunna hitta en stunds humor, att få någon att le eller skratta från att ha varit aggressiv.Kerstin talar om vad som händer när vi blir rädda inför symtom som personer med BPSD kan uppvisa, exempelvis aggression, skrikbeteenden eller apati. Jo, vår förmåga till inlevelse och lyhördhet minskar medan olika uttryck för maktutövning och tvång kan förstärkas. – Här är det viktigt att se uttrycken som behov, snarare än som problem. Och vi måste utifrån detta ta hänsyn till personens livshistoria, personlighet och omgivning. Personen måste sättas i centrum, för en person är ju inte en sjukdom, den är ju människa, först och främst.

Den här utbildningen gavs i november 2014 och var skräddarsydd för personal som särskilt arbetar med personer som har en demenssjukdom.

Under våren 2014 erbjuder Nestor all vård- och omsorgspersonal i ägarkommunerna en utbildningseftermiddag om BPSD. Dessa ges den 26 mars och den 24 april 2014.