Köpa ”Minska risken för fall”Den här utbildningen är tyvärr ur funktion. Den kan inte genomföras eller köpas just nu och inte heller på längre sikt. Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se

Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning >

Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård och omsorgspersonal. Den innehåller avsnitt om risker för fall hos äldre, hur att arbeta strukturerat kring fall, om förebyggande arbete samt om fallrapportering.

Köpa, testa eller fråga?

adm@nestorfou.se
08-777 99 16

Läs mer om "Minska risken för fall"