Nestorpodden – med fokus på äldre

Här tar vi upp ämnen som har betydelse för äldres välbefinnande och delaktighet i vården, omsorgen och samhället i stort. Podden finns bland annat på YouTube, Spotify, Acast och Stitcher.


ATT INFÖRA IBIC – LÄTTARE SAGT ÄN GJORT 

Lyssna på Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, som intervjuas om hinder och förutsättningar kring arbetet med att få in och få till arbetsmodellen IBIC ”Individens behov i centrum” som är en arbetsmodell för handläggning inom socialtjänstens äldre-, funktionshinder- och socialpsykiatriområden. Modellen är sedan några år tillbaka på ingång runt om i Sveriges kommuner men har på många håll visat sig vara komplicerad att införa.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!


ATT TA TILLVARA PÅ KUNSKAP SOM VÅRD-
OCH OMSORGSPERSONAL
FÅR PÅ KURS

Om vård- och omsorgspersonal som skickas på kurs – som kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insats. Vad händer med deras nya kunskap när de kommer tillbaka till jobbet? Tas den tillvara? Kommer den till nytta för vård- och omsorgstagarna och för verksamheten i stort? Milja Ranung och Linda Nyholm, projektledare på Nestor FoU-center har funderat närmare på saken och ger förslag till chefer och ledning som planerar kompetenshöjning för sin personal.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!


ÄLDRE SOM RAMLAR – SÅ JOBBAR NACKA KOMMUN FÖR ATT MINSKA FALLOLYCKOR BLAND SINA INVÅNARE

Fallolyckor bland äldre är vanligt och inte sällan farligt. Nacka kommun har sedan mer än 10 år erbjudit sina äldre invånare att delta på Balansskolan för att minska riskerna för fallolyckor. Har detta gett några märkbara resultat? Och hur kan fallriskerna i vardagen minskas med enkla medel? Samtal med fysioterapeuterna Kerstin Seipel i Nacka kommun och Karin Högstedt på Nestor FoU-center.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!


FRÅN KREATIVT KAOS TILL STRUKTURERAD SAMVERKAN
– SÅ SAMVERKAR SÖDRA STOCKHOLM FÖR SKÖRA ÄLDRE

Varför är det så svårt att få till en fungerande smidig samverkan mellan äldreomsorg, slutenvård och primärvård, för sköra äldre? Stuprörstänkande och dålig koll på den andres arbetssätt, rutiner och uppdrag mellan de inblandade verksamheterna kan vara några av orsakerna. I södra Stockholmsregionen arbetas det på högvarv för att lösa upp några av de hårdaste samverkansknutarna. Helén Lieberman-Ram från Nestor FoU-center driver sedan flera år tillsammans med kollegan Ingeborg Björkman ett omfattande samverkansarbete.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!


NÄR HEMTJÄNST MÖTER ÄLDRE SOM MÅR PSYKISKT DÅLIGT 

När hemtjänsten möter sina omsorgstagare som mår psykiskt dåligt, vad krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb och vilken roll fyller hemtjänsten för dessa personer? Nestorpodden intervjuar Milja Ranung, specialistsjuksköterska inom psykiatri och projektledare på Nestor, som leder utbildningar för hemtjänstpersonal i södra Stockholm.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!


SAMTALSGRUPPER FÖR ÄLDRE MED PSYKISK OHÄLSA

Här belyser vi ett pilotprojekt i Nacka där kommunen har startat samtalsgrupper för äldre personer som lider av psykisk ohälsa, eller som ligger i riskzonen. Inbjudna i poddprogrammet är Nestors projektledare Milja Ranung och Emanuel Åhlfeldt som har utvärderat samtalsgrupperna, och även funderat kring möjligheterna för den här typen av verksamhet att leva vidare efter projekttidens slut.

Klicka på den lila playknappen för att lyssna!