Nestors medarbetare

 

Helén Lieberman-Ram, tf FoU-chef
Leg. apotekare
helén.lieberman-ram@nestorfou.se
O76-115 99 18
Ingeborg Björkman, projektledare
Leg. apotekare, med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
076-115 39 06 

Kristin Breitenstein, kommunikatör
Journalist
kristin.breitenstein@nestorfou.se
076-115 99 09 


Sara Cederbom, projektledare

Leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap
sara.cederbom@nestorfou.se
073-644 32 70
Karin Högstedt, projektledare
Leg. fysioterapeut, med. master i fysioterapi
karin.hogstedt@nestorfou.se
073-612 21 78 

Karin Johansson, projektledare
Fil. dr i arbetsterapi
karin.johansson@nestorfou.se
076-115 99 10
Eva Karlsson, projektledare
Fil. dr i etnologi
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11
Bild på

Linda Nyholm, projektledare
Leg. dietist
linda.nyholm@nestorfou.se
076-115 99 12
Daniel Ram, administratör
Key account manager
daniel.ram@nestorfou.se
076-115 99 17 

Milja Ranung, projektledare
Specialistsjuksköterska psykiatri
milja.ranung@nestorfou.se
076-11 99 19
Helena Viberg, projektledare (tjänstledig)

Socionom
adm@nestorfou.se
Emanuel Åhlfeldt, projektledare
Fil. dr i sociologi
emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se
076-115 99 14