Nestors medarbetare

Camilla Andersson, FoU-chef
Med. dr folkhälsovetenskap
camilla.c.andersson@nestorfou.se
076-115 99 90Ingeborg Björkman, projektledare
Leg. apotekare, med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
076-115 39 06Kristin Breitenstein, kommunikatör
Journalist
kristin.breitenstein@nestorfou.se
076-115 99 09

Sara Cederbom, projektledare

Leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap
sara.cederbom@nestorfou.se
073-644 32 70Karin Högstedt, projektledare (tjänstledig)
Leg. fysioterapeut, med. master i fysioterapi
adm@nestorfou.seKarin Johansson, projektledare
Fil. dr i arbetsterapi
karin.johansson@nestorfou.se
076-115 99 10
Eva Karlsson, projektledare
Fil. dr i etnologi
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11Helén Lieberman-Ram, samordnare
Leg. apotekare
helén.lieberman-ram@nestorfou.se
076-115 99 18Linda Nyholm, projektledare
Leg. dietist
linda.nyholm@nestorfou.se
076-115 99 12
Daniel Ram, administratör
Key account manager
daniel.ram@nestorfou.se
076-115 99 17Milja Ranung, projektledare
Specialistsjuksköterska psykiatri
milja.ranung@nestorfou.se
076-115 99 19Åsa Skjutar, projektledare
Leg. arbetsterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap
asa.skjutar@nestorfou.se
073-612 21 78
Helena Viberg, projektledare (tjänstledig)

Socionom
adm@nestorfou.se