Göra webbutbildningar

Du som arbetar inom någon av Nestors ägarorganisationer har gratis tillgång till våra webbutbildningar. Ägarorganisationerna är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Du som tillhör någon av våra ägarorganisationer och för första gången vill göra någon av våra webbutbildningen måste ha ett ”centralt” lösenord för att kunna registrera dig, vilket är första steget in. Detta lösenord får du av din närmaste chef. (Du som är chef kan begära lösenordet via adm@nestorfou.se.)

Registrering >

Du som tillhör någon av våra ägarorganisationer och tidigare har registrerat dig och genomgått någon av våra webbutbildningar loggar in här:

Logga in >


Du som arbetar i en kommun eller ett företag som har köpt licens
för ”Våga fråga – våga se!”: Registrera dig eller logga in i länkarna ovan.

 

NESTORS WEBBUTBILDNINGAR:

 

 

 

 

”Biståndshandläggare – ny i yrket”
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
Läs mer om innehållet i utbildningen >

 

 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


”Minska risken för fall”

Ger ökad kunskap om vanliga fallrisker och hur dessa kan förebyggas. Här tas även dokumentation och teamarbete upp.
Läs mer om innehållet i utbildningen >

 

Frågor eller problem?

Om du undrar något eller har problem med inloggning och liknande, kontakta oss på adm@nestorfou.se, tel. 08-777 99 16