Göra webbutbildningar

Nestors webbutbildningar är gratis för dig som arbetar i Stockholms södra län (Nestors ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm).

– Registrera dig >
– Logga in >

Kommuner och företag som har köpt licens för göra webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” om psykisk ohälsa hos äldre, registrera er och logga in i länkarna ovan.

 

Webbutbildningar:

 

 

 

 

”Biståndshandläggare – ny i yrket”
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
Läs mer >

 

 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
Läs mer >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
Läs mer >

 


 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
Läs mer > 

 

 

 

 

 


”Minska risken för fall”
om fallprevention
Ger baskunskap om hur fallolyckor kan förhindras.
Läs mer >