Göra webbutbildningar

Nestors webbutbildningar är gratis för dig som arbetar i Stockholms södra län (Nestors ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm).

– Registrera dig >
– Logga in >

Kommuner och företag som har köpt licens för göra webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” om psykisk ohälsa hos äldre, registrera er och logga in i länkarna ovan.

Webbutbildningar:

 

 

 

 

”Biståndshandläggare – ny i yrket”
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
Läs mer >

 

 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
Läs mer >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
Läs mer >

 


 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
Läs mer > 

 

 

 

 

 


”Minska risken för fall”
om fallprevention

”Minska risken för fall” kommer att revideras under första halvan av 2022 och återlanseras efter sommaren. Den är inte tillgänglig före dess. Läs mer om revideringen här > 

Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning >

Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård och omsorgspersonal.

Frågor eller problem?

Om du undrar något eller har problem med inloggning och liknande, kontakta oss på adm@nestorfou.se, tel. 08-777 99 16