Göra webbutbildningar

Nestors webbutbildningar är gratis för dig som arbetar i Stockholms södra län (Nestors ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm).

– Registrera dig >
– Logga in >

Kommuner och företag som har köpt licens för göra webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” om psykisk ohälsa hos äldre, registrera er och logga in i länkarna ovan.

Webbutbildningen ”Minska risken för fall” är tyvärr ur funktion. Det kommer att ta en längre tid innan den går att använda igen. Har du frågor, kontakta oss: adm@nestorfou.se

Webbutbildningar:

 

 

 

 

”Biståndshandläggare – ny i yrket”
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
Läs mer >

 

 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
Läs mer >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
Läs mer >

 


 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
Läs mer > 

 

 

 

 

 


”Minska risken för fall”
om fallprevention

Den här utbildningen är tyvärr ur funktion. Det kommer att ta en längre tid innan den går att använda igen. Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se

Ger baskunskap om hur fallolyckor kan förhindras.
Läs mer >