GDPR – bildhantering

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av 10 Stockholmskommuner och Region Stockholm. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Läs mer >

Den här informationen gäller dig som:

 • kan identifieras på foton och filmklipp på vår webbplats, sociala medier, nyhetsbrev,
 • kan identifieras och bli igenkänd på foton och filmklipp som sparas på vår server (Haninge kommun).

Här publiceras och lagras bilder och filmer:

 • Publicering i Nestors digitala spridningskanaler: Webbplats, nyhetsbrev, sociala medier
 • Lagring på Haninge kommuns server

Sammanhang där vi fotograferar och/eller filmar:

Större evenemang
Fotografering och filmning sker alltid på större evenemang, exempelvis på Nestorcaféer och likande. Syftet med bilderna är att visa upp vår verksamhet.

 • Du som är deltagare meddelas muntligt om att fotografering och filmning kommer att ske och vad syftet med bilderna är. Den som inte vill synas på bild ges alltid möjlighet till detta.
 • Bildmaterialet kan komma att visas på vår webbplats, i vårt digitala nyhetsbrev, i sociala medier och läggas upp på filmvisningssajten Vimeo.
 • Allt bildmaterial i ovan nämnda digitala kanaler ligger kvar på obestämd tid.
 • Allt bildmaterial tas bort från lagring på vår server efter två år.
 • Du kan begära att få en bild borttagen på dig själv från webbplatsen och/eller i våra sociala medier efter fototillfället.

Mindre sammankomster
Fotografering av styrgrupp, FoU-råd, seniorråd, projektgrupper, nätverksträffar, utbildningar, föreläsningar, arbetsmöten samt vid besök i ägarorganisationernas verksamheter, eller liknande, görs för att visa upp vår verksamhet.

 • Samma gäller som vid större evenemang (se punkterna ovan).
 • I förekommande fall används skriftliga medgivanden.

Rättslig grund för myndigheter att publicera bilder på internet

”… [om] syftet med att publicera bilderna är att informera om er verksamhet. Den rättsliga grunden kan då vara att ni utför en uppgift av allmänt intresse när ni publicerar bilderna. Att det är myndigheters uppgift att tillhandahålla information om sin verksamhet framgår av 6 § myndighetsförordningen.”

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/vi-guidar-dig/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/

Kontaktuppgifter