Styrning och ledning

Nestor ägs och arbetar på uppdrag av kommunerna i södra Stockholm: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, samt Region Stockholm.

Nestors styrgrupp:

 • Pernilla Andréason, myndighetschef, Social- och omsorgskontoret, Södertälje kommun
 • Åsa Bergström, verksamhetschef äldreomsorg,
  Salems kommun
 • Emilie Engbo, utredare, avd. för närsjukvård inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
 • Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef, Biståndskansliet, Huddinge kommun
 • John Henriksson, sektorchef, Äldre och omsorgssektorn, Tyresö kommun
 • Ann-Sophie Holgersson, enhetschef,  Äldreenheten,
  Nacka kommun
 • Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef, Äldreförvaltningen, Haninge kommun
 • Helena Lindenius, myndighetschef, Värmdö kommun
 • Petra Oxonius, verksamhetschef, Äldreomsorgen,
  Botkyrka kommun
 • Indra Stenhammar, avdelningschef, Myndigheten för äldre och funktionshinder, Nynäshamns kommun
 • Nykvarns kommun, vakant

Nestors FoU-råd består av personer med chefs- och utvecklingsansvar inom äldreomsorgen från Nestors tio ägarkommuner samt representanter på motsvarande nivå för Region Stockholm, inom geriatrik och primärvård.

I Nestors seniorråd ingår representanter för de kommunala pensionärsråden inom Nestors ägarområde.