Styrning och ledning

Nestor ägs och arbetar på uppdrag av kommunerna i södra Stockholm: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, samt Region Stockholm.


Nestors styrgrupp

 • Maria Andersson, chef, avd. för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
 • Pernilla Andréason, myndighetschef, Social- och omsorgskontoret, Södertälje kommun
 • Carina Strandberg, verksamhetschef, Salems kommun
 • Tuulikki Krekola, tf avdelningschef, äldreomsorgen, Nykvarns kommun
 • Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef, Biståndskansliet, Huddinge kommun
 • John Henriksson, sektorchef, Äldre och omsorgssektorn, Tyresö kommun
 • Johanna Ramstedt, tf avdelningsschef, Äldreomsorg egen regi, Vård- och omsorgskontoret, Värmdö kommun
 • Petra Oxonius, omsorgsdirektör, Vård- och omsorgsförvaltningen,
  Botkyrka kommun
 • Gabriella Rodling, avd.chef, Myndigheten för äldre och funktionshinder, Nynäshamns kommun
 • Ellinor Egefors, enhetschef, Äldreenheten, Nacka kommun
 • Anna Sörman, avd.chef, Vård- och omsorgsboende och HSL, Haninge kommun

 

Nestors FoU-råd

FoU-rådet våren 2019

I Nestors FoU-råd ingår personer med chefs- och utvecklingsansvar inom äldreomsorgen från Nestors tio ägarkommuner samt representanter på motsvarande nivå för Region Stockholm, inom geriatrik och primärvård.

Nestors seniorråd

Seniorrådet hösten 2019

I Nestors seniorråd ingår representanter för de kommunala pensionärsråden inom Nestors ägarområde.