Styrning och ledning

Nestor ägs och arbetar på uppdrag av kommunerna i södra Stockholm: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, samt Region Stockholm.


Nestors styrgrupp

 • Ordförande: Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör, Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun
 • Maria Andersson, chef, avd. för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
 • Pernilla Andréason, kvalitetschef staben, Omsorgskontoret, Södertälje kommun
 • Carina Strandberg, verksamhetschef, äldreomsorg, Salems kommun
 • Peter Mikkelsen, utförarchef, Nykvarns kommun
 • Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef äldreomsorg, Huddinge kommun
 • John Henriksson, förvaltningschef, Äldre och omsorgsförvaltningen, Tyresö kommun
 • Johanna Ramstedt, avdelningschef, Äldreomsorg egen regi, Vård- och omsorgskontoret, Värmdö kommun
 • Gabriella Rodling, äldreomsorgschef, Nynäshamns kommun
 • Ellinor Egefors, enhetschef, Äldreenheten, Nacka kommun
 • Anna Sörman, avdelningschef, Vård- och omsorgsboende, HSL, Haninge kommun

 

Nestors FoU-råd
I Nestors FoU-råd ingår personer med chefs- och utvecklingsansvar inom äldreomsorgen från Nestors tio ägarkommuner samt representanter på motsvarande nivå för Region Stockholm, inom geriatrik och primärvård.

Nestors seniorråd
I Nestors seniorråd ingår representanter för de kommunala pensionärsråden inom Nestors ägarområde.