Kalendarium

AKTUELLA EVENEMANG

Seminarieserie för team på säbo: Få bättre koll på ert fallpreventiva arbetssätt!

Under våren erbjuder Nestor processtöd för team på särskilt boende i förbättringsarbete med stöd av individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i form av en seminarieserie på fem...

4 april-3 oktober 2023 - Hos Nestor och digitalt (teams)

Kom till vårens Nestorcafé! Om ålderism

Onsdag 19 april kl. 13-16 Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm Välkommen till Nestorcafé där vi träffas på riktigt, på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm! Hur b...

19 april 2023 - Stockholm

Chefsmorgon april: Omställningen till ”God och nära vård” – vad innebär den och hur ska detta gå till?

Torsdag 27 april kl. 8.15-9.30 Digital träff (Teams) Sedan några år pågår omställningsasarbetet ”God och nära vård” som syftar till att vården och omsorgen ska ges närmare den ensk...

27 april 2023 - Digitalt (Teams)

Forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället

Du som är intresserad av att lära dig mer om delaktighet i det digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap, här finns något för dig! Torsdag den 27 april kl. 9-12 är du so...

27 april 2023 - Digital träff

Kunskapsfrukost: Smärtproblematik hos äldre – hur kan vi förbättra vårt systematiska och evidensbaserade arbetssätt?

Fredag 5 maj kl. 8.00-9.30 Digital träff (Teams) Välkommen till en kunskapsfrukost om hur vi kan förbättra aktivitetsförmåga och livskvalitet hos äldre som lever med långvarig smär...

5 maj 2023 - Digitalt (Teams)

Workshop om utskrivningsprocessen (Lusen) i Botkyrka

Onsdag 24 maj 2023, kl.13-16 Hågelby hus Hur förbättrar vi kommunikationen i Lifecare SP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård? Denna workshop är ett utmärkt tillfälle fö...

24 maj 2023 - Hågelby hus

Workshop om utskrivningsprocessen (Lusen) i Huddinge

Onsdag 31 maj 2023, kl. 13-16 Huddinge konferenscenter Hur förbättrar vi kommunikationen i Lifecare SP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård? Denna workshop är ett utmärk...

31 maj 2023 - Huddinge konferenscenter

Chefsmorgon maj/juni: Den viktiga måltiden – hur kan den bli mer värdefull?

Torsdag 1 juni kl. 8.15-9.30 Digital träff (Teams) Tema: Den viktiga måltiden- hur kan den bli mer värdefull? Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se....

1 juni 2023 - Digitalt (Teams)