Kalendarium

AKTUELLA EVENEMANG

Seminarieserie för team på säbo: Få bättre koll på ert fallpreventiva arbetssätt!

Under våren erbjuder Nestor processtöd för team på särskilt boende i förbättringsarbete med stöd av individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i form av en seminarieserie på fem...

4 april-3 oktober 2023 - Hos Nestor och digitalt (teams)

Digitalt Nestorcafé ”Ett värdigt döende”

Torsdag 28 september, kl. 13.00-15.30, digital träff (via Teams) Välkommen till höstens Nestorcafé där du och dina kollegor får möjlighet att fördjupa era kunskaper om teamarbete k...

28 september 2023 - Digitalt (via Teams)

Dialogseminarium: Vad professionen gör som inte datorer kan: att kompensera, komplettera och utveckla digital teknik

Välkommen till ett regionalt dialogforum på tema digitalisering som arrangeras av FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum, m.fl. Vi träffa...

10 oktober 2023 - Digital träff

Chefsmorgon – om arbetssättet ISU (individuell systematisk uppföljning) med fallprevention som exempel

Tisdag 17 oktober, kl. 08.15-09.30 digital träff (via Teams) ISU är ett verktyg som kan användas när verksamheter behöver utveckla och höja kvaliteten på sina arbetssätt, exempelvi...

17 oktober 2023 - Digitalt (Teams)

Chefsmorgon – om boendemiljö på särskilt boende

Onsdag 8 november, kl. 08.15-09.30 digital träff (via Teams) Den här chefsmorgonen tar upp frågor om hur boendemiljö kan stödja en god tillvaro för personer med demenssjukdom. Det...

8 november 2023 - Digitalt (Teams)

Nestors 20-årsjubileum

Onsdag 29 november kl. 12.30-16.00, Finlandshuset konferens, Stockholm   Nestor 20 år och framåt – tillsammans skapar vi kunskap och utveckling för äldres bästa! Kom och fira...

29 november 2023 - Finlandshuset konferens, Stockholm

Chefsmorgon december: Bilder som hjälp vid kommunikation

Onsdag 6 december, kl. 08.15-09.30 digital träff (via Teams) Tema för december månads Chefsmorgon är ”Bilder som hjälp vid kommunikation”. Vi lägger upp mer info under...

6 december 2023 - Digitalt (Teams)