Publikationer

Här hittar du Nestors publikationer som består av rapporter, handböcker, vägledningar, studiehandledningar, cirkelmaterial och liknande.

HITTA PUBLIKATIONER

Frisök bland våra publikationer eller efter nyckelord, utgivningsår eller författare.
Välj antal:
Totalt: 600 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Läkemedel
2014
|
Sune Petersson, Jasmin Matinzadeh

Förekomst av undervikt

Behovsbedömning
2014
|
Ingeborg Björkman

Vård- och omsorgsmöte i hemmet

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Min levnadsberättelse
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Läkemedel, Läkemedelsanvändning
2011
|
Sune Petersson

Läkemedel i hemmet

Implementering, Läkemedel, Läkemedelsanvändning, Läkemedelsgenomgångar, Symtomskattning
2011
|
Ingeborg Björkman, Helén Lieberman-Ram, Sune Petersson

Vägen till strukturerade läkemedelsgenomgångar i primärvården

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Så gör du demensvården bättre!
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Aktiverande förhållningssätt, Förebyggande & rehabiliterande arbete, Funktionsbevarande arbetssätt, Hälsofrämjande arbetssätt, Rehabiliterande förhållningssätt, Rehabilitering
2010
|
Karin Högstedt, Emanuel Åhlfeldt

Vad fortlever från utbildningen Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt?

Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Socialt innehåll
2009
|
Emanuel Åhlfeldt, Stina Engelheart

Socialt innehåll

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Förebyggande & rehabiliterande arbete
2009
|
Wallis Jansson, Eva Nordell, Stina Engelheart, Anders Nordlund

Fallprevention (lärobok)

Välj antal:
Totalt: 165 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Hemsjukvård, Läkemedel, Läkemedelsgenomgångar, Samverkan hemsjukvård - hemtjänst, Symtomskattning
2009
|
Helén Lieberman-Ram, Anna Skarph

Hemma-DAKS

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Fallförebyggande, Fallprevention, Fallrisk, Förebyggande & rehabiliterande arbete
2008
|
Nestor FoU-center

Fallriskbedömning Instruktion (ordinärt boende)

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Checklista, Fallförebyggande, Fallprevention, Fallrisk, Förebyggande & rehabiliterande arbete
2008
|
Nestor FoU-center

Fallriskbedömning Instruktion (särskilt boende)

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Förebyggande & rehabiliterande arbete
2007
|
Emanuel Åhlfeldt, Tove Ahner, Cecilia Nygren, Agneta Törnquist

Vardagsrehabilitering inom äldreomsorgen

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Behovsbedömning
2005
|
Maria Söderberg

Nej till särskilt boende

Övriga arbeten
2004
|
Maria Söderberg

Nestormodellen

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP