Video & podd

Kika på våra senaste videor och lyssna på Nestorpodden! Poddavsnitten ligger i vänsterspalt.


OM FOU-RAPPORTEN ”OM INTERN SAMVERKAN I KOMMUNAL FÖRVALTNING”
 (2023)

Fem frågor till Eva Karlsson om FoU-rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv”.

Läs mer och ladda ner rapporten >


OM FOU-RAPPORTEN ”FÖR EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PÅ SÄRSKILT BOENDE, DEL 2: EN TRYGG PLATS MED FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL” (2023)

Linda Nyholm berättar om FoU-rapporten ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 2: En trygg plats med förbättringspotential” som hon har skrivit tillsammans med Ingeborg Björkman. Båda är projektledare på Nestor.

Läs mer och ladda ner rapporten >


APROPÅ ATT SOCIALTJÄNSTEN STÅR INFÖR ÖKADE KRAV PÅ ATT BLI MER KUNSKAPSBASERAD  – vilken typ av kunskap ska införas? Och vad innebär egentligen begrepp som vetenskap, evidens, beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik? Begrepp som i det här sammanhanget är bärande. Och var kommer den praktiska kunskapen in?

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi, svarar, Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor, frågar. Samtalet tar avstamp från Emanuels FoU-rapport ”Begrepp i rörelse. En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten” (2022).

Läs mer och ladda ner FoU-rapporten >”ÄLDRE SOM ANVÄNDARE AV KOMMUNERS DIGITALA INFORMATION OCH TJÄNSTER” (2023)

Fyra frågor till Sara Cederbom om FoU-rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv”, som hon har skrivit tillsammans med Karin Högstedt. Båda är projektledare på Nestor.

Läs mer om FoU-rapporten >


FOU-RAPPORT SOM TAR UPP FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE INOM HEMTJÄNST UNDER PANDEMINS FÖRSTA VÅG (2022)
En mini-intervju med Milja Ranung som tillsammans med Karin Johansson har skrivit FoU-rapporten ”I skugggan av pandemin – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år”, som blev klar våren 2022.

Läs mer om FoU-rapporten >


NESTOR RESONERAR – OM DELAKTIGHET (2022)
En film för inspiration till diskussioner bland chefer och medarbetare inom äldreomsorgen om ämnet äldre personers delaktighet. Ett samtal mellan två projektledare på Nestor som tar upp exempel och funderingar kring delaktighet.

Läs mer om Nestor resonerar >SAMVERKAN I MELLANRUMMEN (2022)
Nestors projektledare Ingeborg Björkman berättar i en intervju om samverkansarbetet i Mötesplats för lokal samverkan som drivs av Nestor. Intervjun gjordes i anslutning till utgivningen av en antologi, där Ingeborg bidragit med kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen”  som tar upp detta ämne.

Läs mer om samverkan i mellanrummen >FÖR EN GOD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PÅ SÄRSKILT BOENDE (2021)

Intervju med Nestors Linda Nyholm om FoU-rapporten ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov”. I rapporten intervjuas personer inom hälso- och sjukvård från regionen och kommuner om deras upplevelser av hur hälso- och sjukvården har fungerat inom särskilt boende före och under coronapandemin.

Läs mer om FoU-rapporten >