Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
Samverkan kommun och landsting
Pågående

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

För det här projektet har Nestor tillsammans med FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv o...

Digitalisering
Pågående

Kartläggning av kommunens digitala tjänster för personer 65+

I det här projektet kartläggs olika typer av digitala tjänster på kommuners hemsidor som kan vara av intresse för äldre personer (65 år och äldre), och hur dessa tjänster är utform...

Långsiktig hållbarhet
Pågående

”Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext”

– En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig implementering av ett nytt arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten Projektets syfte är att förklara hur implementeringsprocesser kan...

RIskanalys
Pågående

Utbildning i riskanalys utifrån handboken ”Säker omsorg!”

Den här utbildningen görs under en heldag och utgår från Nestors handbok ”Säker omsorg”. Deltagarna provar bland annat på att göra en riskanalys utifrån den egna organi...

Behovsbedömning
Genomfört

IBIC – konsekvenser, förutsättningar och förväntningar

Många kommuner har stött på problem i sitt arbete med att införa IBIC, andra har aldrig riktigt kommit igång, trots att de har försökt. En av orsakerna till detta kan vara att mång...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt

Kontakta ansvarig projektledare eller adm@nestorfou.se 

 

Övriga frågor

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16