Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
Hemtjänst
Pågående

Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöke...

Coronarelaterat, Samverkan kommun och region
Pågående

Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet är ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum, där vi undersöker hur samarbetet mellan, och inom, kommun och region har fungerat...

Organisatoriskt lärande
Pågående

Utveckling av förutsättningar för ett organisatoriskt lärande i hemtjänst

Projektets övergripande syfte är att synliggöra och stärka de faktorer som ökar förutsättningarna till ett organisatoriskt lärande, för en hållbar och samtidigt flexibel verksamhet...

Coronarelaterat, Hälso- och sjukvård på särskilt boende
Pågående

Hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestor undersöker i det här projektet hur personer från olika yrkesgrupper ser på möjligheten att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som överskrider nuvarande vårdnivå på särskil...

Samverkan kommun och region
Pågående

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

För det här projektet har Nestor tillsammans med FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv o...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt eller annat

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16

eller ansvarig projektledare