Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
MIssbruk/riskbruk, Psykisk hälsa/ohälsa, Samverkan inom socialtjänst
Pågående

Samverkan kring personer över 65 år med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik

Det här projektet fokuserar på hur samverkan mellan äldreomsorg och vuxenenhet kan utvecklas för att bättre kunna möta behov hos personer som är 65+ med psykiatrisk- och/eller miss...

Samverkan kommun och region
Pågående

FoU-gemensamt forskningsprojekt: SAMSAS

Projektnamn: Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt (SAMSAS) Detta är ett forskningsprojekt där Nestor ingår...

Kost & nutrition
Pågående

Nyhetsbrev om nutrition och måltider

Nyhetsbrevet riktar sig till personer som på något sätt är involverade i nutrition och måltidsfrågor för äldre, t. ex som undersköterska/måltidsombud, sjuksköterska, enhetschef ell...

Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hemtjänst
Pågående

Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöke...

Coronarelaterat, Samverkan kommun och region
Genomfört

Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet har dels varit  ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum och dels ett eget Nestorprojekt. Vi har undersökt hur samarbetet mell...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt eller annat

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16

eller ansvarig projektledare