Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
Kunskapsbaserad socialtjänst
Pågående

Förebyggande Huddinge

Nestor FoU-center kommer hösten 2022 att leda en seminarieserie för tjänstemän i Huddinge kommuns förebyggande enhet, ledning och enheten för stöd och utveckling. Nestors uppdrag ä...

Kunskapsbaserad socialtjänst, Vetenskap och beprövad erfarenhet
Pågående

En kunskapsbaserad socialtjänst baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

I det här projektet tittar vi närmare begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen återkommer ständigt i den offentli...

Fallprevention
Genomfört

Revidering av webbutbildningen ”Minska risken för fall”

Nestors webbutbildning ”Minska risken för fall” producerades 2013 och genomgick våren 2022 ett större revideringsarbete som i huvudsak omfattade: Översyn av språk och fakta Utgå...

Missbruk/riskbruk, Psykisk hälsa/ohälsa, Samverkan inom socialtjänst
Genomfört

Samverkan kring personer över 65 år med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik

Det här projektet fokuserar på hur samverkan mellan äldreomsorg och vuxenenhet kan utvecklas för att bättre kunna möta behov hos personer som är 65+ med psykiatrisk- och/eller miss...

Samverkan kommun och region
Pågående

FoU-gemensamt forskningsprojekt: SAMSAS

Projektnamn: Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt (SAMSAS) Detta är ett forskningsprojekt där Nestor ingår...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt eller annat

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16

eller ansvarig projektledare