Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
Kost & nutrition
Pågående

Nyhetsbrev om nutrition och måltider

Nyhetsbrevet riktar sig till personer som på något sätt är involverade i nutrition och måltidsfrågor för äldre, t. ex som undersköterska/måltidsombud, sjuksköterska, enhetschef ell...

Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hemtjänst
Pågående

Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöke...

Coronarelaterat, Samverkan kommun och region
Genomfört

Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet har dels varit  ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum och dels ett eget Nestorprojekt. Vi har undersökt hur samarbetet mell...

Organisatoriskt lärande
Pågående

Utveckling av förutsättningar för ett organisatoriskt lärande i hemtjänst

Projektets övergripande syfte är att synliggöra och stärka de faktorer som ökar förutsättningarna till ett organisatoriskt lärande, för en hållbar och samtidigt flexibel verksamhet...

Coronarelaterat, Hälso- och sjukvård på särskilt boende
Pågående

Hälso- och sjukvård på särskilt boende

I detta projekt tittar Nestor närmare på vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på särskilt boende (säbo) idag, och om det skulle vara möjligt att erbjuda andra typer av ins...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt eller annat

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16

eller ansvarig projektledare