Projekt

Här hittar du alla Nestors pågående och genomförda projekt sedan 2017. Projekten visas i tidsordning, nya överst.

HITTA PROJEKT

Sök bland våra projekt efter ämne
Filtrera ditt projekt efter alla, pågående och genomförda projekt.
Hemtjänst
Pågående

Hemtjänstens arbete för äldres hälsa

I det här projektet kommer Nestor att utveckla lokala arbetssätt för att stärka hemtjänstens hälsofrämjande arbete. Det kommer att ske i nära samarbete med medarbetare och chefer i...

Fallprevention, Kunskapsbaserad socialtjänst
Pågående

Förbättrad fallprevention med stöd av ISU (individuell systematisk uppföljning)

Nestor FoU-center kommer under hösten 2022 leda en seminarieserie för team med medarbetare vid särskilt boende för äldre. Här kommer Nestor att fungera som processtöd för teamen i...

Kunskapsbaserad socialtjänst
Pågående

Seminarier om utvärdering och förebyggande

Under våren 2022 tog Nestor FoU-center fram och genomförde en seminarieserie om uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser. Seminarieserien genomfördes första gången i Hu...

Egenvård, Samverkan kommun och region
Pågående

FoU-gemensamt forskningsprojekt: STEG Samarbete kring förebyggande egenvård

STEG Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer STEG är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Forte och genomförs av Stiftelsen...

Kunskapsbaserad socialtjänst, Vetenskap och beprövad erfarenhet
Pågående

En kunskapsbaserad socialtjänst baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

I det här projektet tittar vi närmare begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen återkommer ständigt i den offentli...

Laddar in fler projekt

Frågor om projekt eller annat

adm@nestorfou.se
tel. 08-777 99 16

eller ansvarig projektledare