Köpa webbutbildningar

Gå in på varje webbutbildning för att se priser och hur din organisation kan köpa in utbildningen, finns även i vänsterkolumnen.

 


 

 

 

 

”Biståndshandläggare-ny i yrket” 
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
– Köpa ”Biståndshandläggare..” >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >


 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
– Köpa ”Våga fråga – våga se!” >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
– Köpa Social dokumentation >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 

 

 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
– Köpa lex Sarah >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 

 

 

 

 

 

 

”Minska risken för fall”
om fallprevention

Den här utbildningen är tyvärr ur funktion och kan inte genomföras eller köpas just nu, och inte heller på längre sikt. Har du frågor, kontakta oss på adm@nestorfou.se.

Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning >

Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård och omsorgspersonal.

 

 

Frågor?

KONTAKT
Daniel Ram, administratör, Nestor, daniel.ram@nestorfou.se, 076-1159917