Köpa webbutbildningar

Gå in på varje webbutbildning för att se priser och hur din organisation kan köpa in utbildningen, finns även i vänsterkolumnen.

 


 

 

 

 

”Biståndshandläggare-ny i yrket” 
För nyblivna biståndshandläggare. För ökad trygghet i den nya yrkesrollen, och för att få redskap att genomföra professionella utredningar av äldre personers behov.
– Köpa ”Biståndshandläggare..” >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >


 

 

 

 

 

”Våga fråga – våga se!”
om psykisk ohälsa hos äldre
Tar upp följande ämnesområden: Psykisk ohälsa hos äldre; depression och bipolär sjukdom, ångest och sömnstörning, psykossjukdom och konfusion, missbruk och självmord.
– Köpa ”Våga fråga – våga se!” >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


 

 

 

Social dokumentation
Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig?
– Köpa Social dokumentation >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 

 

 

 

 

lex Sarah
– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?
– Köpa lex Sarah >
– Läs mer om innehållet i utbildningen >

 


”Minska risken för fall”

Ger ökad kunskap om vanliga fallrisker och hur dessa kan förebyggas. Här tas även dokumentation och teamarbete upp.

Köpa webbutbildningen >
Läs mer om innehållet i webbutbildningen >

Frågor?

KONTAKT
Daniel Ram, administratör, Nestor, daniel.ram@nestorfou.se, 076-1159917