GDPR – prenumeranter av nyhetsbrev

Den här informationssidan vänder sig till dig som prenumererar på Nestors nyhetsbrev.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av 10 Stockholmskommuner och Region Stockholm. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Läs mer >

Prenumeranter av Nestors nyhetsbrev är följande:

  • Du som aktivt har registrerat dig som prenumerant av Nestors nyhetsbrev
  • Du som är chef eller har en ansvarsfunktion inom Nestors ägarorganisationer (se: GDPR-chefssidan >)
  • Du som ingår i Nestors seniorråd
  • Du som ingår i nätverk, råd eller liknande med tydlig koppling till Nestor

Användning/behandling av dina personuppgifter
De uppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, yrkestitel, arbetsplats/ansvarområde, organisation och telefonnummer. Dessa används vid utskick av Nestors nyhetsbrev via Apsis Newsletter.

Förvaring
Dina personuppgifter sparas hos Apsis Newsletter som är värd för Nestors nyhetsbrev och fungerar som Nestors personuppgiftsbiträde gällande nyhetsbrevsutskick. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Nestor har bestämt.

Utlämning av personuppgifter
Dina uppgifter kommer inte att lämnas till tredje part.

Lagstöd
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. För ytterligare detaljer kontakta oss, se nedan!

Borttagande av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas hos Apsis Newsletter så länge du själv väljer att prenumerera på Nestor FoU-centers nyhetsbrev. Du kan när som hels avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via länken i nyhetsbreven (i sidfoten längst ner i nyhetsbrevet), eller genom att kontakta oss adm@nestorfou.se. Dina uppgifter kommer då att raderas.

Dina rättigheter

  • Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Nestor FoU-center, adm@nestorfou.se
  • Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Nestor FoU-center behandlar. Du kan också begära att alla dina uppgifter hos oss raderas, vilket då innebär att din prenumeration avslutas.
  • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket, vilket då innebär att din prenumeration avslutas.
  • För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Nestors FoU-chef, Haninge kommuns dataskyddsombud eller Datainspektionen

Kontaktuppgifter

Kontakt

E-post: adm@nestorfou.se
Tel: 08-777 99 16