Nestors Linda Nyholm och seniorrådsrepresentant

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Nestors Linda Nyholm och en representant i vårt  seniorråd)

NOTISER

27 oktober 2022

Arbets- och fysioterapeuter - se hit!

Du som är arbets- eller fysioterapeut i primärvården med erfarenhet av eller intresse för gruppbehandling om fallprevention för äldre, nu kallar Akademiskt primärvårdscentrum in till kostnadsfri teamsträff i ämnet. Läs mer >

 

14 oktober 2022

Delta i tävling om bästa idéerna för bättre livskvalitet för äldre!

Har du en idé som kan bidra till bättre livskvalitet och vård för äldre, och/eller till personer som har drabbats av demenssjukdom? Du som är sjuksköterska, undersköterska eller studerar till något av dessa yrken i Sverige kan t.o.m. den 1 november 2022 skicka in idén till Queen Silvia Nursing Award. Läs mer >

28 april 2022

Prata biominnen - bildkort från den svenska filmhistorien

Nu finns en box med 30 bildkort ”Biominnen” från den svenska filmhistorien för knappa femhundralappen. Korten är framtagna av Svenskt Demenscentrum i samarbete med Svenska Filminstitutet på önskemål av anhöriga och personal som möter personer med demenssjukdomar. Läs mer och beställ >

6 april 2022

Rapport om nytt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre

Nu finns ett rapport där Socialstyrelsen presenterar sitt förslag på hur ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg kan inrättas och organiseras. Det var i höstas som Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att starta detta kompetenscentrum.

 

17 mars 2022

Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal - läs mer i Äldre i centrums Vetenskapliga supplement

”Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?” – läs denna vetenskapliga studie i tidningen Äldre i Centrums senaste vetenskapliga supplement. Läs mer >

26 januari 2022

Webbutbildning för nyanställd äldreomsorgspersonal - Socialstyrelsen

Visste du att Socialstyrelsen har en kostnadsfri webbaserad introduktionsutbildning för ”nykläckt” personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet? Utbildningen ger grundläggande kunskaper för nyanställda och tar bl.a. upp socialtjänstens uppdrag och regler, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt, samt basala hygienrutiner. Läs mer >