Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Representanter i vårt  seniorråd och Nestors samordnare Helén Lieberman-Ram)

NOTISER

7 september 2023

Podd om mat och näring för äldre

Lyssna på avsnitt från Äldre i Centrum-podden om mat och näring för äldre, med forskarna Albert Westergren och Åsa von Berens, gå in här >

27 februari 2023

Om läkemedel och äldre - fortbildning för sjuksköterskor och undersköterskor

Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till fortbildning om äldre och läkemedel den 19 oktober kl. 13.00-16.00. Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på vård- och omsorgsboende,  äldremottagning eller inom hemsjukvården. Läs mer >