Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
21 februari 2020

Socialstyrelsen lanserar ny utbildningsportal

I mitten på januari lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Läkemedelsgenomgångar, våld mot äldre och e-hälsa och välfärdsteknik är tre exempel på ämnen som finns. Läs mer (länk till Socialstyrelsen) >

12 februari 2020

Öppna föreläsningar om demenssjukdom

Den 21 april arrangerar Svenskt Demenscentrum tillsammans med Karolinska Institutet StratNeuro och Karolinska Universitetssjukhuset en eftermiddag om demenssjukdom, med flera av landets ledande hjärnforskare. Den anordnas i form av öppna föreläsningar och vänder sig till allmänheten. Plats: Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Läs mer och anmäl dig (länk till Demenscentrums webb) >

4 februari 2020

Ny rapport: Att omsätta IBIC från teori till praktik

Nu finns en färsk rapport från FoU i Väst om hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken, med Kungsbacka kommun som exempel. Kungsbacka var en av de första kommunerna i landet att införa IBIC. Läs mer (Göteborgsregionen/GR:s webb) >

7 oktober 2019

Så tycker de äldre om äldreomsorgen - 2019

Ta del av vad de äldre tycker om sin äldreomsorg när det gäller måltider, bemötande, ensamhet och en rad andra områden. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, läs mer (Kunskapsguiden.se) >

16 september 2019

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre - rapport

Rapporten ”Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre” är framtagen av Folkhälsomyndigheten och tar upp skillnader i psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Den visar bl.a. att det finns en stor variation i fördelningen av psykisk ohälsa, som att kvinnor har mer psykisk ohälsa än män och att personer med kortare utbildning har högre risk för psykisk ohälsa än de med längre utbildning. Läs mer (Folkhälsomyndighetens webb >)