Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Nestorcafé strax före pandemin)

NOTISER

17 september 2021

Döttrar till äldre föräldrar sökes till forskningsprojekt

Kvinnor som stöttar en äldre förälder söks nu till intervjuer inom ramen för ett forskningsprojekt som drivs av Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Studien syftar till att öka förståelsen för kvinnornas utmaningar, positiva erfarenheter och behov av stöd. Läs mer och anmäl dig >

30 juni 2021

Om intimitet och sex på äldre dar - lyssna på Äldre i centrumpodden

Finns det någon övre åldersgräns för sexlivet och vad är egentligen ålderistisk erotofobi? Lyssna på Äldre i Centrums poddavsnitt där forskarna Peter Öberg, Högskolan i Gävle, och Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet, tar upp frågor om intima relationer 65+. Lyssna >

29 juni 2021

Avhandling om äldres vardagsteknik och delaktighet

Nu finns en färsk avhandling s0m undersöker hur äldre personers användning av vardagsteknik påverkar deras delaktighet i det dagliga livet. Avhandlingen heter “Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia” och är skriven av Sarah Wallcook, nyligen disputerad, sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet. Läs mer >

22 juni 2021

Nationalmuseum - digital konstvisning för vård- och omsorgsboenden

Nationalmuseum erbjuder ett digitalt program för vård- och omsorgsboenden med bildvisning, samtal och konstupplevelser, i sommar med utställningen ”Zorn – en svensk superstjärna”. Visningen görs enligt metoden ”Möten med minnen”, som är ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Ett flertal museer arbetar med Möten med minnen-visningar. Läs mer >