Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
29 maj 2020

Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård

Regeringen presenterar en proposition med målet att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. En viktig del av reformarbetet är att stärka förutsättningarna att få en fast läkare. Läs mer på regeringens webb >

26 maj 2020

Förslag om att Allmänna arvsfonden ska omfatta målgruppen äldre

Nu föreslår regeringen att Allmänna arvsfonden ska omfatta  målgruppen äldre personer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Målgrupper som idag kan få stöd från Allmänna arvsfonden är barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Läs mer (regeringskansliets webbplats >

14 maj 2020

Socialstyrelsens stödmaterial för rehabilitering vid covid-19

Socialstyrelsen tar fram flera stödmaterial för att stödja hälso- och sjukvården för att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser vid covid-19, bl.a. ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter. Gå in på Socialstyrelsens webb här >

29 april 2020

Personer 70+ söks för enkätstudie vid Karlstads universitet, om coronan

Forskning pågår för fullt på Karlstads universitet om hur äldre personer klarar av att hantera och förhålla sig till coronakrisen. Forskarna efterlyser personer som är 70 år och äldre, som vill besvara en enkät som ingår i studien. Läs mer (Karlstads universitets webbplats) >

22 april 2020

Färsk avhandling om existentiell ensamhet hos sköra äldre

Ta del av avhandlingen
”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Ett närståendeperspektiv”, skriven av Helena Larsson vid Malmö universitet, fakulteten Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap. Gå in här (avhandlingen i pdf-format) >

 

2 april 2020

Palliativt kunskapscentrum ger kontinuerlig info om palliativ vård relaterad till covid-19

Du som arbetar inom vård och omsorg, både inom allmän och specialiserad vård, kan hämta kontinuerligt uppdaterad information om palliativ vård relaterad till covid-19. Informationen ges av Palliativt kunskapscentrum. Gå in på deras webbplats här (länk) >