Nestors Linda Nyholm och seniorrådsrepresentant

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Nestors Linda Nyholm och en representant i vårt  seniorråd)

AKTUELLT FRÅN NESTOR

13 maj 2022

NY RAPPORT FRÅN NESTOR

13 maj 2022

NY RAPPORT FRÅN NESTOR

Om lärande i hemtjänst under coronan

Ny rapport från Nestor ”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande...

11 maj 2022
11 maj 2022

Seniorer och omsorgspersonal fick lära mer om fallrisk kopplat till matvanor, läkemedel och träning

Nestors digitala satsning på fallprevention under våren har nu gått i mål. Bland annat har föreläsni...

12 april 2022
12 april 2022

Upplägg och innehåll i våra webbutbildningar – vi ger personlig guidning för intresserade!

Du som är chef, se hit! Behöver du en extra knuff i ryggen för att komma igång med Nestors webbutbil...

28 mars 2022
28 mars 2022

Film om äldres delaktighet – få igång reflektion bland dina medarbetare

Delaktighet – ett viktigt och svårt ämne. Lyft det till diskussion bland dina medarbetare med...

8 mars 2022

FILMAD INTERVJU FRÅN NESTOR

8 mars 2022 |

FILMAD INTERVJU FRÅN NESTOR

Samverkansarbete i Nestors ”Mötesplats för lokal samverkan” beskrivs i ny antologi

Nestors projektledare Ingeborg Björkman berättar i en filmad intervju om ”Att bygga samverkan i mell...

7 mars 2022 |

NY RAPPORT FRÅN NESTOR

7 mars 2022

NY RAPPORT FRÅN NESTOR

Komplexa begrepp som ”vetenskap och beprövad kunskap” reds ut i ny rapport

Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det föreslås i den statliga utredni...

Fler artiklar

NOTISER

28 april 2022

Prata biominnen - bildkort från den svenska filmhistorien

Nu finns en box med 30 bildkort ”Biominnen” från den svenska filmhistorien för knappa femhundralappen. Korten är framtagna av Svenskt Demenscentrum i samarbete med Svenska Filminstitutet på önskemål av anhöriga och personal som möter personer med demenssjukdomar. Läs mer och beställ >

6 april 2022

Rapport om nytt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre

Nu finns ett rapport där Socialstyrelsen presenterar sitt förslag på hur ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg kan inrättas och organiseras. Det var i höstas som Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att starta detta kompetenscentrum.

 

17 mars 2022

Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal - läs mer i Äldre i centrums Vetenskapliga supplement

”Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?” – läs denna vetenskapliga studie i tidningen Äldre i Centrums senaste vetenskapliga supplement. Läs mer >

26 januari 2022

Webbutbildning för nyanställd äldreomsorgspersonal - Socialstyrelsen

Visste du att Socialstyrelsen har en kostnadsfri webbaserad introduktionsutbildning för ”nykläckt” personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet? Utbildningen ger grundläggande kunskaper för nyanställda och tar bl.a. upp socialtjänstens uppdrag och regler, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt, samt basala hygienrutiner. Läs mer >

16 december 2021

Podd om utseende, språkkunskap och föreställningar om kompetens inom äldreomsorgen

Lyssna på intervju i podden ”Språket på jobbet” med Palle Storm, fil. dr i socialt arbete, som har studerat äldreomsorgen utifrån ett genus-, etnicitets och rasifieringsperspektiv.