Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

18 november 2020

Om samverkan i coronatider - Socialstyrelsens podd

I Socialstyrelsens senaste podd diskuteras betydelsen av samverkan mellan kommun och region för att klara utmaningar under pandemin. Medverkande är Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen och Jeanette Andersson, strateg för nära vård på VästKom, med flera. Lyssna (länk till Socialstyrelsens webb) >
16 november 2020

Covid-19 och palliativ vård – vad har vi lärt oss?

”Covid-19 och palliativ vård – vad har vi lärt oss?” är rubriken på PKC:s, Palliativt kunskapscenters, livesändning som sändes här om dagen. Se sändningen (PKC: webb) > 

13 november 2020

Kultur i digital form - tipskatalog från Region Stockholm

Här finns en samling tips på olika aktörer som erbjuder kultur på distans. Tipsen är sammanställda av Kulturförvaltningen, Region Stockholm.

Tipsen i pdf-katalog >
Tipsen på Region Stockholms webbplats > 

11 november 2020

Musik, sång och dans som metod i omvårdnad av äldre - uppdragutbildning

Stockholms musikpedagogiska institut, SMI, anordnar en uppdragsutbildning där personal inom äldreomsorg och äldrevård lär sig hur musik, sång och dans kan fungera som verktyg i den dagliga omvårdnaden. Utbildningen är ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting. Läs mer >

4 november 2020

Socialstyrelsens podd - covid-19 och särskilt boende för äldre

Medverkande i Socialstyrelsens podd om covid-19 och särskilt boende för äldre är Helena Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Frösunda omsorg, Maj Rom, projektchef på Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

6 oktober 2020

Kurser om demens - i form av 13 kortfilmer

Kika på 13 kortfilmer på temat demens och anhöriga. Här beskriver specialister och andra kunniga personer demenssjukdomar, strategier i vardagen, bemötande, anhörigrelaterade frågor, kognitiva hjälpmedel, biståndsprocess etc. Filmerna är framtagna av anhörigkonsulenter i kommuner, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt demenscentrum. Gå in här (Nka:s webb) >

9 september 2020

Stiftelsen Äldrecentrum samlar in äldres erfarenheter av livet under coronapandemin

I dagarna skickar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut en enkät till 3 700 personer över 70 år, med frågor om hur de upplevt livet under våren. Målet är att få svar på hur de påverkats under tiden med speciella rekommendationerna för äldre. Läs mer (Äldrecentrums webb) >