Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm.

NOTISER

21 juni 2021

Stockholms demensdag återuppstår den 10 november

Den 10 november kl. 13-16 arrangeras konferensen ”Stockholms demensdag”. Bakom står Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (tidigare var det Region Stockholm). Konferensen blir digital och tar bl.a. upp genombrott inom diagnostiken och riktlinjer vid utredning av frontallobsdemens. Programmet släpps i september. Ladda ner info (pdf)>

4 juni 2021

SKR morgonradio 9 juni om "Vad är viktig för dig?"-dagen

Tips! SKR livesänder morgonradio onsdag den 9 juni, kl. 7-9, med personliga berättelser och samtal om personcentrering och Nära vård. Läs mer >

27 maj 2021

Föreningar för äldre kan söka pengar hos Arvsfonden

Snart kan föreningar med äldre personer som målgrupp söka pengar ur Arvsfonden. Möjligheten har öppnats i och med att en ny arvsfondslag har klubbats igenom i riksdagen, vilken innebär att äldre tillkommer som målgrupp för Arvsfonden. Lagen träder i kraft den 1 juli 2021. Läs mer >

21 maj 2021

Webbutbildning om äldres levnadsvanor - Socialstyrelsen

I Socialstyrelsens utbildningspaket ”Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre” kan man lära mer om äldres levnadsvanor och förändringar under åldrandet med fokus på fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, läkemedel, med mera. Vänder sig till hälso- och sjukvård och socialtjänst, främst till kommunal hälso- och sjukvård och primärvården. Genomförs via Socialstyrelsens utbildningsportal. Läs mer >

19 februari 2021

Genomlysning och lärande kring hantering av covid-19 på äldreboende i Solna stad

FOU nu presenterar en genomlysning av Berga vård- och omsorgsboende i Solna stad, kring hanteringen av covid-19 under pandemins startskede våren 2020. Läs rapporten här >

 

10 februari 2021

Om existentiella frågor hos äldre - webbutbildning för omsorgspersonal

Palliativt kunskapscenter (PKC) har tagit fram webbutbildningen ”Existentiella frågor hos äldre”. Den vänder sig i till personal på särskilda boenden men fungerar även för andra som arbetar med äldre personer som grubblar över existentiella frågor. Läs mer >