Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
1 april 2020

Ny rapport av uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

Nu finns en rapport/analys av regionernas och kommunernas utvecklingsarbete utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUSEN). Rapporten är framtagen av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, på uppdrag av regeringen.

2 mars 2020

Så upplever äldre hur det är att åldras i hemstaden - ny rapport från Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden. Majoriteten av de tillfrågade som är 65 år eller äldre är mycket eller ganska nöjda med sin stad och stadsdel. Men många äldre upplever otrygghet i närmiljön och tycker inte att deras röster blir hörda. Läs mer >

21 februari 2020

Socialstyrelsen lanserar ny utbildningsportal

I mitten på januari lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Läkemedelsgenomgångar, våld mot äldre och e-hälsa och välfärdsteknik är tre exempel på ämnen som finns. Läs mer (länk till Socialstyrelsen) >

12 februari 2020

Öppna föreläsningar om demenssjukdom

Den 21 april arrangerar Svenskt Demenscentrum tillsammans med Karolinska Institutet StratNeuro och Karolinska Universitetssjukhuset en eftermiddag om demenssjukdom, med flera av landets ledande hjärnforskare. Den anordnas i form av öppna föreläsningar och vänder sig till allmänheten. Plats: Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Läs mer och anmäl dig (länk till Demenscentrums webb) >

4 februari 2020

Ny rapport: Att omsätta IBIC från teori till praktik

Nu finns en färsk rapport från FoU i Väst om hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken, med Kungsbacka kommun som exempel. Kungsbacka var en av de första kommunerna i landet att införa IBIC. Läs mer (Göteborgsregionen/GR:s webb) >

7 oktober 2019

Så tycker de äldre om äldreomsorgen - 2019

Ta del av vad de äldre tycker om sin äldreomsorg när det gäller måltider, bemötande, ensamhet och en rad andra områden. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, läs mer (Kunskapsguiden.se) >