Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Representanter i vårt  seniorråd och Nestors samordnare Helén Lieberman-Ram)

NOTISER

27 februari 2023

Om läkemedel och äldre - fortbildning för sjuksköterskor och undersköterskor

Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till fortbildning om äldre och läkemedel den 16 maj kl. 13.00 – 16.00 och den 19 oktober kl. 13.00-16.00. Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på vård- och omsorgsboende,  äldremottagning eller inom hemsjukvården. Läs mer >

20 januari 2023

"DöBra-kortleken" som stöd för samtal om livets slutskede

Forskningsprojektet DöBra har tagit fram ett antal kort som är tänkta att underlätta och stimulera till samtal om döende och död. Kortleken ingår i forskningsarbetet men har även använts av bl.a. vårdpersonal i Stockholms stad. Läs artikel om projektet och kortleken >

17 januari 2023

Digitala föreläsningar för sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor anordnas av Akademiskt primärvårdscentrum

Intresserad av digitala fortbildningar/föreläsningar med aktuella teman för sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära äldre patienter i geriatrik, SÄBO och hemsjukvård? Satsningen kallas ”Update geriatrisk omvårdnad” och startar inom kort! Anordnas av Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med geriatriska kliniker, Region Stockholm.  Läs mer >