Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm.

AKTUELLT FRÅN NESTOR

7 april 2021

NY FOU-RAPPORT FRÅN NESTOR

7 april 2021

NY FOU-RAPPORT FRÅN NESTOR

Nu är den här! Rapport om samverkan i coronatider i södra Stockholm

Läs vår färska rapport om hur samverkan fungerat i och mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg un...

24 mars 2021

NESTORUTBILDNING

24 mars 2021 |

NESTORUTBILDNING

Skapa förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem!

För dig som är nyfiken på Nestors utbildning i förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem som g...

18 mars 2021 |

FÖRELÄSNINGAR PÅ LÄNK

18 mars 2021

FÖRELÄSNINGAR PÅ LÄNK

Föreläsningar på tre teman, nu senast om äldre och vikten av fysisk aktivitet i vardagen

Snart har Nestor kört första omgången av vårvinterns digitala föreläsningar på tre teman. I veckan s...

15 mars 2021
15 mars 2021

Stort intresse för digitalt seminarium om utvärdering av IBIC – anordnat av fyra FoU:er

Förra veckan bjöd Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er in till ett digitalt lunchseminarium me...

11 mars 2021
11 mars 2021

Modell för undersökning och analys av näringsstatus hos äldre – i färsk avhandling

Stina Engelheart, nyligen disputerad, och hennes modell som beskriver fyra områden som bidrar till n...

10 februari 2021

NESTOR I GEMENSAM FORSKNINGSSTUDIE

10 februari 2021

NESTOR I GEMENSAM FORSKNINGSSTUDIE

Fyra FoU:er söker forskningsmedel för gemensam studie om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre

Nestor ansöker nu om forskningsmedel tillsammans med FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Stockholms l...

Fler artiklar

NOTISER

19 februari 2021

Genomlysning och lärande kring hantering av covid-19 på äldreboende i Solna stad

FOU nu presenterar en genomlysning av Berga vård- och omsorgsboende i Solna stad, kring hanteringen av covid-19 under pandemins startskede våren 2020. Läs rapporten här >

 

10 februari 2021

Om existentiella frågor hos äldre - webbutbildning för omsorgspersonal

Palliativt kunskapscenter (PKC) har tagit fram webbutbildningen ”Existentiella frågor hos äldre”. Den vänder sig i till personal på särskilda boenden men fungerar även för andra som arbetar med äldre personer som grubblar över existentiella frågor. Läs mer >

8 februari 2021

Handbok för telefonkontakt med äldre, i grupp eller enskilt

Nu finns en handbok ”Ett samtal betyder så mycket” för dig som vill leda samtal med äldre personer på telefon, enskilt eller i grupp. Tanken är att minska ofrivillig ensamhet. Bakom står pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Läs mer >

3 februari 2021

Stötta språkutveckling på jobbet - kom igång!

Den som vill språkutveckla sin arbetsplats – nu finns en ny webbplats i ämnet, som drivs av Vård- och omsorgscollege. Webbplatsen ger kunskap och förståelse för vad det innebär att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder. Här ges goda exempel och vägledning för hur arbetsplatser systematiskt kan arbeta med språkutveckling. Läs mer >

4 januari 2021

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten bjuder in till en digital heldag

Den 10 februari 2021 bjuder forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till en digital förmiddag om forskningsnära praktik, och en fortsatt digital eftermiddag med samtal om kunskapsutveckling i socialtjänsten. Kostnadsfritt deltagande. Läs mer >

4 januari 2021

Podd från Stockholms sjukhem om kost för äldre

I ett poddavsnitt från Stockholms sjukhem kan du lyssna på dietist Jenny Johansson om hur viktig kosten och måltidssituationen är inom vården och äldreomsorgen. Hon ger tips på hur kosten och måltidsupplevelsen kan bli ännu bättre för de äldre. Lyssna här >