Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
7 oktober 2019

Så tycker de äldre om äldreomsorgen - 2019

Ta del av vad de äldre tycker om sin äldreomsorg när det gäller måltider, bemötande, ensamhet och en rad andra områden. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, läs mer (Kunskapsguiden.se) >

16 september 2019

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre - rapport

Rapporten ”Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre” är framtagen av Folkhälsomyndigheten och tar upp skillnader i psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Den visar bl.a. att det finns en stor variation i fördelningen av psykisk ohälsa, som att kvinnor har mer psykisk ohälsa än män och att personer med kortare utbildning har högre risk för psykisk ohälsa än de med längre utbildning. Läs mer (Folkhälsomyndighetens webb >)

4 juli 2019

Förebygga fallolyckor - gratis material från Socialstyrelsen

Ladda ner gratis material med tips och råd för äldre personer om hur fallolyckor kan förebyggas. Materialet är framtaget av Socialstyrelsen i anslutning till den nationella Balansera mera-veckan som årligen arrangeras runt om i Sverige. Läs mer (Socialstyrelsens webb) >

2 juli 2019

Ny skrift om psykisk ohälsa - för äldre och deras närstående

Informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Skriften är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Läs mer (länk till Kunskapsguiden) >

17 juni 2019

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg visar bland annat att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för personer i ordinärt eller särskilt boende. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer (länk till Kunskapsguidens webbplats) >