Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
7 oktober 2019

Så tycker de äldre om äldreomsorgen - 2019

Ta del av vad de äldre tycker om sin äldreomsorg när det gäller måltider, bemötande, ensamhet och en rad andra områden. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, läs mer (Kunskapsguiden.se) >

16 september 2019

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre - rapport

Rapporten ”Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre” är framtagen av Folkhälsomyndigheten och tar upp skillnader i psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Den visar bl.a. att det finns en stor variation i fördelningen av psykisk ohälsa, som att kvinnor har mer psykisk ohälsa än män och att personer med kortare utbildning har högre risk för psykisk ohälsa än de med längre utbildning. Läs mer (Folkhälsomyndighetens webb >)