Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

AKTUELLT FRÅN NESTOR

25 juni 2020
25 juni 2020

Sommarhälsning!

En sommarhälsning med en liten framåtblick innan vi på Nestor tar sommarledigt i omgångar. Vårt sist...

9 juni 2020

NESTOR I TIDSKRIFTEN "ÄLDRE I CENTRUM"

9 juni 2020 |

NESTOR I TIDSKRIFTEN "ÄLDRE I CENTRUM"

Läs Nestors artikel om hemtjänst och hälsofrämjande vanor!

      Nu kan du läsa en artikel i det senaste numret av tidskriften Äldre i centrum s...

4 juni 2020 |

NESTOR SLÅR ETT SLAG FÖR "WHAT MATTERS TO YOU?"-DAGEN

4 juni 2020 |

NESTOR SLÅR ETT SLAG FÖR "WHAT MATTERS TO YOU?"-DAGEN

Vad är viktigt för dig? Ställ frågan den 9 juni!

Frågan ”Vad är viktigt för dig” är nu aktuell i samband med den internationella dagen ”What matters...

25 maj 2020 |

NESTOR I CORONATIDER

25 maj 2020 |

NESTOR I CORONATIDER

Ny energi på Nestor inför hösten

Nestors arbete har tagit ny fart och flera nya projekt är på gång inför hösten. Några av dessa har a...

20 maj 2020 |

NUTRITION FÖR ÄLDRE VID COVID-19

20 maj 2020 |

NUTRITION FÖR ÄLDRE VID COVID-19

Viktigt med nutritionsbehandling för äldre som drabbats av covid-19

Det är viktigt att tänka på att personer som drabbats av covid-19 utan att ha behövt sjukhusvård, ka...

15 april 2020 |

NESTORTIPS I CORONATIDER

15 april 2020 |

NESTORTIPS I CORONATIDER

Länkar om corona – för dig som arbetar i vård och omsorg

Vilse i djungeln av coronainformation? Här är ett axplock av matnyttiga länkar relaterade till coron...

Fler artiklar

NOTISER

6 augusti 2020

Självhjälpsprogram, hantera oro i samband med coronaviruset

Nu finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram ”Hantera oro vid covid-19”, som vänder sig till personer som vill lära sig att hantera sin oro. Programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet. Gå in här (länk till Vårdgivarguiden) >

 

 

17 juli 2020

Tips och exempel på säkra besök i äldreomsorgen under covid-19

”Just nu är det besöksförbud på landets äldreboenden. Samtidigt är det viktigt att verksamheter stödjer de äldres sociala kontakt med anhöriga. Här finns exempel på hur några kommuner arbetar med säkra besök.” Så skriver Socialstyrelsen på sin webbplats, läs mer >

22 juni 2020

Regeringens Äldreomsorgslyft ska stärka kompetensen inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet, vilket syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Ny och befintlig personal ska ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Läs mer (regeringen.se) >

10 juni 2020

IVO granskat drygt 1000 verksamheter inom äldreomsorg och LSS

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har granskat drygt 1000 verksamheter inom äldreomsorg och LSS över hela landet. Granskningen handlar om hur man arbetar för att minska smittspridning av covid-19. Närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner är några av de faktorer som anses viktiga i detta arbete. Läs mer (IVO:s webb) >

 

9 juni 2020

Socialstyrelsen: Checklista - hindra smittspridning på äldreboenden vid covid-19

Ladda ner Socialstyrelsens checklista för att hindra smittspridning på äldreboenden vid covid19,  PDF-fil (Socialstyrelsens webb) >

29 maj 2020

Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård

Regeringen presenterar en proposition med målet att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. En viktig del av reformarbetet är att stärka förutsättningarna att få en fast läkare. Läs mer på regeringens webb >