Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm.

NOTISER

4 januari 2021

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten bjuder in till en digital heldag

Den 10 februari 2021 bjuder forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till en digital förmiddag om forskningsnära praktik, och en fortsatt digital eftermiddag med samtal om kunskapsutveckling i socialtjänsten. Kostnadsfritt deltagande. Läs mer >

4 januari 2021

Podd från Stockholms sjukhem om kost för äldre

I ett poddavsnitt från Stockholms sjukhem kan du lyssna på dietist Jenny Johansson om hur viktig kosten och måltidssituationen är inom vården och äldreomsorgen. Hon ger tips på hur kosten och måltidsupplevelsen kan bli ännu bättre för de äldre. Lyssna här >

15 december 2020

Om behov av rehabilitering efter covid – Socialstyrelsens podd

Nu finns ett färskt poddavsnitt från Socialstyrelsen om behovet av rehabilitering för personer som haft covid-19. Samtal om vilka insatser som behövs och hur hälso- och sjukvården kan möta upp behovet av vård och rehabilitering. Lyssna här >
10 december 2020

Anhöriga omsorgsgivare sökes till enkätstudie

Personer som är anhöriga (omsorgsgivare) är välkomna att delta i en enkätstudie om hur covid-19-pandemin har påverkat anhörigas hälsa och livssituation. Bakom studien står Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers. Läs mer >

3 december 2020

"Coronakrisens påverkan på socialtjänsten" - färsk rapport

Nu finns en färsk rapport ”Coronakrisens påverkan på socialtjänsten” som tar upp coronapandemins påverkan på några socialtjänstområden i åtta kommuner i nordvästra Stockholm. Frågor som bl.a. rör arbetssätt, samverkan och tillgång till information och skyddsutrustning tas upp inom socialtjänstområdena socialpsykiatri, missbruk och beroende, integration samt barn och unga. FoU Nordväst står bakom rapporten, läs den här (länk till FoU Nordväst) >

2 december 2020

Att leda i tider av ovisshet - presentation för vårdchefer m.fl.

Ta del av en presentation som tar upp temat att leda i tider av ovisshet. Presentationen är i tre delar och vänder sig till chefer och ledare inom vården, och även till studenter och vårdpersonal. Bakom materialet står Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm, forskare och lärare vid Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Lyssna här (Karolinska Institutets webb) >

18 november 2020

Om samverkan i coronatider - Socialstyrelsens podd

I Socialstyrelsens senaste podd diskuteras betydelsen av samverkan mellan kommun och region för att klara utmaningar under pandemin. Medverkande är Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen och Jeanette Andersson, strateg för nära vård på VästKom, med flera. Lyssna (länk till Socialstyrelsens webb) >
13 november 2020

Kultur i digital form - tipskatalog från Region Stockholm

Här finns en samling tips på olika aktörer som erbjuder kultur på distans. Tipsen är sammanställda av Kulturförvaltningen, Region Stockholm.

Tipsen i pdf-katalog >
Tipsen på Region Stockholms webbplats >