Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

1 oktober 2020

Livesänding om covid-19 och palliativ vård

Palliativt kunskapscenter (PKC) bjuder den 12 november in till en livesändning med rubriken: ”Covid-19 och palliativ vård – vad har vi lärt oss?”. Läs mer (PKC:s webb) >

21 september 2020

Europeiska anhörigdagen 6 oktober

Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, bjuder den 6 oktober – på den nationella anhörigdagen och nyinstiftade European Carers Day – in till ett webbinarium som inleds av socialminister Lena Hallengren. Medverkande är bland andra Ulla Lantz, anhörig, Elizabeth Hanson, professor och FoU-ledare vid Nka, Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare för Riksförbundet FUB. Läs mer (Nka:s webb) >

9 september 2020

Stiftelsen Äldrecentrum samlar in äldres erfarenheter av livet under coronapandemin

I dagarna skickar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut en enkät till 3 700 personer över 70 år, med frågor om hur de upplevt livet under våren. Målet är att få svar på hur de påverkats under tiden med speciella rekommendationerna för äldre. Läs mer (Äldrecentrums webb) >

4 september 2020

30 miljoner kronor till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården

Enligt pressmeddelande från Socialdepartementet avsätter regeringen 30 miljoner kronor för att stötta kommunernas arbete med att stärka det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen, hemsjukvården och LSS-verksamheterna. Det handlar om kompetenshöjande insatser och om att förbättra arbetsmiljön. Läs mer >