Interna sidor

Välkommen till Nestors interna sidor!

Den här sidan vänder sig till dig som är ansluten till någon av Nestors projekt eller nätverk, och till dig som ingår i Nestors styrgrupp, FoU-råd eller seniorråd. På varje enskild grupps sida finns minnesanteckningar och andra arbetsrelaterade dokument.

Grupperna är lösenordsskyddade och finns i vänster kolumn. Varje grupp har ett eget lösenord.

…vilket lösenord?
Maila: kristin.breitenstein@nestorfou.se, eller ring: 076-1159909, eller kontakta den Nestormedarbetare som leder ditt nätverk eller projekt, gå in på vår medarbetarsida >

Kom ihåg att ange ditt namn och använd din jobbmailadress.