Chefsmorgon december: Bilder som hjälp vid kommunikation

Onsdag 6 december, kl. 08.15-09.30
digital träff (via Teams)

Tema för december månads Chefsmorgon är ”Bilder som hjälp vid kommunikation”. Vi lägger upp mer info under hösten. Det går bra att anmäla sig redan nu för den som vill.

Frågor? Kontakta milja.ranung@nestorfou.se