Chefsmorgon december: Den åldrande hjärnan – vad händer med vår kognitiva förmåga och hur kan vi anpassa och förbättra vår kommunikation med äldre?

Onsdag 6 december, kl. 08.15-09.30
digital träff (via Teams)

På den här Chefsmorgonen får du kunskap om vad som händer i den åldrande hjärnan och hur det påverkar förmågan att kommunicera hos personer med, och utan, kognitiv sjukdom.

Ämnet presenteras av Åsa Skjutar, med. dr och projektledare på Nestor.
Hon har erfarenhet av att anpassa kommunikation utifrån individuella förutsättningar med hjälp av olika metoder. Tanken med metoderna är att främja delaktighet. De ska också vara applicerbara i möten med äldre personer inom hemtjänst och på särskilda boenden. Efter Åsas presentation följer samtal med utgångspunkt från ämnet.

Här ges även tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm kring dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre.

Välkommen!

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >

Frågor? Kontakta milja.ranung@nestorfou.se

Ladda ner inbjudan (pdf) >