30 september 2014

Köpa ut åt Gösta, hur gör jag?

Ska jag köpa ut alkohol till en äldre som ber om det, även fast jag vet att han eller hon har problem med alkoholen? Vad gör jag om den äldres alkoholvanor skadar den äldre själv, eller andra?

drinkparasoll_500pxbred_1156570_26546105

Hur gör man i knepiga situationer som handlar om alkohol och äldre? Sådana frågor som sällan har några enkla eller självklara svar.

Reflektionsmaterialet ”När blir alkohol ett problem – och för vem?” är riktat till personal i äldreomsorgen. Med stöd av materialet kan medarbetare diskutera och fundera över frågor som rör alkohol, äldre och personal.

Vad är tanken bakom detta reflektionsmaterial för personal?

 Att det är viktigt att stanna upp och reflektera kring hur man i sitt arbete kan hjälpa och stötta den äldre när alkoholproblematik är närvarande. Och också att fundera kring hur man som personal kan stötta varandra i olika situationer. Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är det ”rätta” att göra som personal i en viss situation. En äldres alkoholvanor kan innebära en påfrestning både för den äldre och för personalen, säger Helena Martinger, projektledare på Nestor. 

I reflektionsmaterialet ges möjlighet att med stöd av olika exempel reflektera kring följande områden:

– vår syn på alkohol, om normer och värderingar
– alkoholkonsumtion och den äldres värdighet
– den äldres rätt att bestämma
– personalens och den äldres trygghet
– personalens roller och ansvar
– dokumentation

I materialet finns tips om hur man kan gå vidare i efter diskussioner och reflektion.

Publikationen kommer ut våren 2015. Om du vill bevaka boksläppet, klicka på den här länken! >