Nätverk

I nätverken träffas personer från olika organisationer och med olika professioner för dialog och utbyte av kunskap och erfarenheter.