15 april 2013

”Våga fråga – våga se!” nominerad till Vitalisstipendium

Nestors projektledare Kerstin Marthinsen, som har producerat webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” är en av tre nominerade till Vitalisstipendiet som delas ut på Svenska Mässan i Göteborg den 16 april 2013. Stipendiet delas ut i två klasser: Ett inom den landstingsstyrda vården, ett inom kommunsektorn. Det delas ut av Tieto Healthcare and Welfare och Vitalis, som är en årlig nationell mötesplats (konferens och utställning) för eHälsa, och som ägs av Svenska Mässan. Samarbetsorganisationer till Vitalis är bland andra Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund.

Nominerade i kommunsektorn
Maria Gill, Västerås kommun. E-hemtjänst, som komplement eller alternativ till fysiska hemtjänstbesök. Baseras på fem funktioner: fast bildtelefon, mobil fjärrstyrd bildtelefon, meddelandetjänst, tillsyn via nattkamera samt telefon.

Johan Rindeborg, Tre Stiftelser, Göteborg. Har utvecklat ett realtidsstöd för signering av medicin via iPad. Syftet är att minimera riskerna för personal och boende på särskilda boenden.

Kerstin Marthinsen, Nestor FoU-center. ”Våga fråga – Våga se”, webbutbildning för omsorgspersonal, undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Nominerade i landstingssektorn
Synnöve Lindemalm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Solna. ePed – ett verktyg för att förvalta och utveckla information om barnläkemedel – för en säkrare läkemedelsbehandling av barn.

Kurt Boman, Skellefteå lasarett. CheckUp – mobil mätningsutrustning för analys av fysiska parametrar hos patienter som ordinerats läkemedlet Waran. Enklare provtagning och snabbare svar för säkrare vård och ökad livskvalitet.

Preben Bendtsen, Östergötlands läns landsting. Har tagit fram ett mailbaserat alkoholvanetest avsett för studerande vid universitet och högskolor.