23 november 2017

”Jag vill förmedla lärdomarna på nästa styrgruppsmöte.”

Sandra Jonsson är projektledare/samordnare i Värmdö kommun. Hon säger att hon vill förmedla lärdomarna från den avhandling som handlar om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Avhandlingen presenterades här om dagen på Nestor av författaren, Emanuel Åhlfeldt, fil. dr och projektledare på Nestor.

Sandra Jonsson, projektledare/samordnare på Utvecklingsavdelningen, Omsorg och välfärdssektorn i Värmdö kommun, lyssnade på Emanuel Åhlfedlts föredrag om hållbart utvecklingsarbete.

Med sin långa erfarenhet från FoU- och projektvärlden på Nestor började Emanuel Åhlfeldt för några år att skriva en avhandling utifrån problemet att resultat och kunskap från utvecklingsprojekt blir till hyllvärmare istället för att tas in och användas av ordinarie organisationer för att skapa varaktig utveckling. Avhandlingen blev klar i höstas och för några dagar sedan berättade Emanuel om sina forskningsresultat för ett 20-tal intresserade chefer, samordnare och liknande från vården och omsorgen i södra Stockholm.

En av deltagarna Sandra Jonsson, projektledare och samordnare på Utvecklingsavdelningen, Omsorg och välfärdssektor i Värmdö kommun, fick några frågor efter föredraget.

Vad tar du med dig ”hem” av Emanuels forskningsresultat?

– Jag tar med mig vikten av att tidigt börja planera hur projektet-ska införas i organisationen efter projektets avslut så att man får till ett aktivt ägarskap.

Känner du igen, från din egen eller andras verksamheter, att projektresultat ebbar ut och inte används i den ordinarie organisationen?

– Jag känner absolut igen mig i att många projekt bara rinner ut i sanden. Jag vet att när det handlar om centrala stimulansmedel så är det nog vanligt att kommunerna sätter igång utvecklingsarbetet utan att det finns ett reellt behov bakom. Det är nog stor skillnad om en verksamhet lidit under lång tid av ett problem och som en skänk från ovan tillförs medel från staten eller om man tar emot pengar utan att man har definierat ett tydligt verksamhetsproblem.

Hur kan din organisation, eller andra du känner till, tänkas ha praktiskt nytta av avhandlingsresultaten?

– Absolut! Kände direkt att jag vill förmedla lärdomarna på nästa styrgruppsmöte som jag har. De fem viktiga faktorerna som vi fick med oss idag tror jag definitivt att vi ska ta med oss i allt utvecklingsarbete som vi bedriver. Vi var många representerade från vår kommun här idag och det tänker jag påverkar, om alla är medvetna om hur man får till ett hållbart utvecklingsarbete blir det ett bättre genomslag.

…eller är resultaten från avhandlingen mer teoretiskt intressanta än praktiskt användbara?

Nej, de är praktiskt användbara. Jag ser att de kan användas både inför beslut av att starta upp utvecklingsarbeten och under projektarbetet börja titta på mottagarorganisation. Sedan tänker jag också att det här med att använda utvärdering som beslutsunderlag är intressant. Att verkligen titta på utvärderingens resultat innan man beslutar om det ska införas i den ordinarie verksamheten. Har man gjort rätt så har man ju redan under projektperioden förberett den mottagande organisationen vad gäller avsatta medel i ordinarie budget, ansvar, mandat och roller vilket då underlättar implementering.

Emanuel Åhlfedlt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor, berättade för en grupp inbjudna chefer om sin avhandling om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg.