Chefsmorgon: Att utveckla metoder för analys av avvikelser på verksamhetsnivå

Torsdag 18 april, kl. 08.15-9.30
Digital träff (Teams)

Den här Chefsmorgonen handlar om hur vi kan utveckla metoder för analys av avvikelser på verksamhetsnivå. Innehållet presenteras mer i detalj på den här sidan senast i mars.

Det går bra att anmäla sig redan nu!

Har du frågor, kontakta Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se