FoU-gemensamt forskningsprojekt: Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg

– ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer

Detta är ett forskningsprojekt som Nestor FoU-center driver tillsammans med FoU Nordost, FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Akademiskt Primärvårdscentrum. Projektet syftar till att utveckla ett processtöd för socialtjänst och primärvård utifrån ambitionen att skapa en sammanhållen vård och omsorg. I projektets praktiknära del ska förutom socialtjänst och primärvård även äldre personer aktivt delta. En bärande tanke i forskningsprojektet är att berörda aktörer ska samskapa i arbetet för en god sammanhållen vård och omsorg. Projektet utgår från God och nära vård.

Tre delstudier ska genomföras.

  1. Undersökning av vilket stöd som socialtjänst och primärvård behöver för att samskapa, testa och följa upp förbättringar av sammanhållen vård och omsorg. Här ingår socialtjänstens samordnande funktion och primärvårdens geografiskt samordningsansvariga (GSA) i fyra kommuner.
  2. Utveckling av en praktisk guide för att stödja lokala aktörer att samskapa, testa och följa upp sammanhållen vård och omsorg. Denna delstudie görs i samarbete med socialtjänst, primärvård, äldre personer och andra experter.
  3. Undersökning av hur användbar och värdeskapande den praktiska guiden är för samordnande funktioner inom socialtjänst och primärvård.

Projektet drivs med Forte-medel och är fyraårigt med uppstart våren 2024.

Fullständigt projektnamn är ”Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg – ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer”.

Har du frågor om projektet, kontakta Nestors sara.cederbom@nestorfou.se, eller FOU nu:s Maria ”Mia” Flink, maria.flink@regionstockholm.se.

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete, Långsiktig hållbarhet, Organisatoriskt lärande, Samverkan kommun och region


Projektledare:

Nestor FoU-center: Sara Cederbom


Projekttid: 2024-2028
Status: Pågående