Chefer – så kan vi stötta er verksamhet

Det här kan vi erbjuda din verksamhet, för dig som är chef inom vård och äldreomsorg i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje Tyresö, Värmdö och Stockholms läns landsting.

Chefssidan-postitlapp-logga

 

Kontakta oss om du vill diskutera stöd med att:

    • testa, utveckla eller införa ett nytt arbetssätt, en rutin eller en metod. Vi kan gå in som projektledare för hela eller delar av arbetet. Vi kan också fungera som processtöd och diskussionspartner.
    • anordna utbildningstillfällen eller seminarier för personal och chefer i anslutning till vissa förändringsarbeten.
    • kartlägga, analysera och utvärdera era lokala arbetssätt. Vi genomför olika former av utvärderingar, och är specialiserade på lärande utvärdering där en eller fler av våra projektledare följer en arbetsprocess. Tanken är att skapa lärande för deltagarna under projektets gång.
    • få stöd med samverkan mellan kommun och landsting.

Det är bra är om din projektidé är förankrad i din organisation så att du vet om det finns intresse och behov. Tillsammans diskuterar vi om idén är genomförbar och att projektidén ligger i linje med vårt uppdrag.

Om du har lösa funderingar kring en projektidé är du också välkommen att höra av dig.

Kontakta Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor,
helen.lieberman-ram@nestorfou.se, tel. 076-1159918

Vilka projekt pågår eller har genomförts på Nestor?
Gå in här >