”Våga fråga – våga se!” inte längre gratis

Från och med den 1 mars 2016 kommer organisationer och företag som inte tillhör Nestors ägarorganisationer att få betala en avgift för att få åtkomst till Nestors webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre ”Våga fråga – våga se!”.

Användare som redan är registrerade på utbildningen (som inte tillhör Nestors ägarorganisationer) kommer att nekas åtkomst till utbildningen efter den 29 februari.

Varför kostnadsbelagd?
Nestor har tidigare finansierat nationell support och förvaltning av utbildningen med hjälp av statliga medel. Den 1 mars upphör detta stöd.

Kostnaden gäller inte för Nestors ägarorganisationer
Medarbetare i Nestors ägarorganisationer har fortsatt gratis tillgång till utbildningen. De som är registrerade sedan tidigare kommer att ligga kvar på utbildningen/utbildningsportalen efter den 29 februari.

Nestors ägarorganisationer omfattar Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel. Även alla privata (LOV-) utförare som bedriver äldreomsorg och hälso- och sjukvård inom ägarkommunernas geografiska områden. Läs mer om vilka ägarorganisationerna är >

Avgift
Utbildningen köps på årlig basis. Kostnaden omfattar en fast administrativ avgift (2 000 kronor/år) plus en rörlig avgift som baseras på antalet användare (190 kr/styck och år).

Vilka kan köpa?
En hel kommun/organisation, enskilda kommun- eller stadsdelar, enskilda vård- och omsorgsboenden eller hemtjänstgrupper, enskilda enheter inom organisationer, företag/privata utförare.

Frågor?
K
ontakta Daniel Ram, informatör på Nestor, daniel.ram@nestorfou.se, tel. 076-1159917.

Tips – sök stimulansmedel hos Socialstyrelsen!
Det går att söka stimulansmedel hos Socialstyrelsen för ”kompetenshöjande insatser för baspersonal inom äldre- och funktionshinderområdet” senast den 15 mars 2016. Webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” skulle kunna vara målet för en sådan ansökan.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om hur du ansöker om statsbidrag/stimulansmedel >

Ladda ner Socialstyrelsens dokument ”Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016 för kunskapssatsning i äldre- och funktionshinderområdet” (pdf) >

Gå till infosida om ”Våga fråga – våga se!” >