Om lösenord saknas

Om du tillhör Nestors ägarorganisationer och saknar lösenord för att registrera dig, kontakta din närmaste chef. Hon eller han är den som har lösenordet.

Om din organisation ligger utanför Nestor ägarområde, kan du inte gå in på den här utbildningen på den här webbplatsen. Utbildningen är kostnadsbelagd; organisationer som har köpt in utbildningen ger åtkomst till denna, till sina egna verksamheter/enheter.