Nätverk för verksamhetsutvecklare

Det här är ett nätverk för dem som arbetar med utvecklingsfrågor och liknande inom vård och omsorg i Nestors ägarkommuner (se nedan). Deltagare i nätverket har många olika uppdrag i sin tjänst, exempelvis kvalitetsledningssystem, verksamhetssystem, verksamhetsuppföljning, värdegrundsarbete och utvecklingsprojekt. Några av deltagarna arbetar – som exempel – med frågor kring IBIC (Individens behov i centrum), lex Sarah, social dokumentation, avvikelsehantering, synpunktshantering, e-tjänster. De flesta i nätverket har sin hemvist inom kommunal äldreomsorg/äldreförvaltning, så nätverket välkomnar fler från regionen!

Syfte och innehåll: Nätverket är tänkt att fungera som arena för kunskapspåfyllning och kollegialt utbyte av erfarenheter och idéer. Det kan exempelvis handla om att lära mer om metoder för verksamhetsutveckling och att få stöd i den egna yrkesrollen.

När och var? Nätverket träffas en gång per termin. Efter pandemin har vi återgått till att i första hand ses fysiskt (i Nestors lokaler), men det är även möjligt att delta digitalt.

Intresserad av att delta eller veta mer? Kontakta Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor, ingeborg.bjorkman@nestorfou.se, tel. 076-115 39 06

Nestors funktion i nätverket är, förutom att sammankalla och organisera mötet, exempelvis att bidra med aktuell kunskap i olika frågor som berör verksamheterna.

Ingeborg Björkman – leder nätverket för verksamhetsutvecklare.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.