Tematräff om hälsofrämjande miljöer

Tematräff den 8 maj 2014 för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestor FoU-centers ägarorganisationer.

Vårens sista tematräff inleddes med att Christine Tell, leg. arbetsterapeut MSc, föreläste om hälsofrämjande vård- och omsorg. Hon talade om var och ens ansvar för att stödja hälsofrämjande rutiner, omgivning och bemötande i vården och omsorgen. Efter föreläsningen diskuterade vi bland annat följande:

  • Kompetens om vad som främjar hälsa, gemensamma värderingar och en aktiv ledning.
  • Kontinuerlig utbildning med Nestors studiecirkel Rehabiterande och aktiverande förhållningssätt används med bra resultat i några verksamheter.
  • En organisation som främjar närvaro och fokus i omsorgsarbetet – så som att skapa en god måltidsmiljö och att den äldre är huvudpersonen i aktiviteten.
  • Kunskap i teamet om vad som främjar den enskildes hälsa – med muntlig information om specifika detaljer om vad som stöttar personen.
  • Tid för rapportering och instruktion anpassas än mer utifrån de äldres behov och därmed undersköterskans möjlighet att kunna ta emot instruktioner från fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.