Tematräff om delaktighet

Tematräff för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestor FoU-centers ägarorganisationer 2015-10-06.

På den här tematräffen diskuterade vi begreppet delaktighet och hur ökad delaktighet kan stödjas, och hur den äldre personen kan påverkas.

Utbildning i förhållningssätt och metoder för att samordna och stärka personens inflytande tror vi skapar engagemang hos vård- och omsorgsgivare. Men vi ser samtidigt att krav på delaktighet kan påverka de äldre negativt.

Vi diskuterade också hur äldre personens önskemål och vanor kan utmana verksamheters former för ökad delaktighet.