Tematräff om måltiden

Inbjudna föreläsare var denna gång Catharina Borgenstierna och Cecilia Eriksson från företaget Bestic. De presenterade äthjälpmedlet Bestic och talade om ätsvårigheter och om måltidens betydelse. Efter föreläsningen diskuterade vi i grupper. Följande togs upp:

  • Varje måltid behöver göras optimal utifrån näringsinnehåll, aptitlighet, sittställning och vila. Men även bordsplacering, tid och stöd för att inta mat. Det behöver finnas en samsyn kring vad en god måltid innebär.
  • För att kunna få till en bra bordsplacering i en matsal kan det behövas ett teamarbete där olika yrkeskompetenser samverkar för att uppmärksamma personernas behov och resurser.
  • Insatserna för en god måltid måste individanpassas. Ett bra sätt att instruera individanpassningar kan vara att fotografera eller filma dessa, så som hur guidning ska ske, sittställning, dukning med mera.
  • Den äldre personens genomförandeplan behöver vara detaljrik, där syftet med insatsen beskrivs. Det är det viktigt att detaljer och syfte står i ordination och i instruktion.