Tematräff om specifik rehabilitering, stroke – kognitivträning och balansträning

Det här var den sista tematräffen för 2014. Följande togs upp:

  • Professionsinriktade insatser för personer drabbade av stroke
  • Möjligheter och svårigheter med olika behandlingar
  • Att individanpassa med rätt intensitet, i de moment som personen har behov av att träna.
  • Att samverka i team samt i vård- och omsorgskedjan utifrån personens mål, behov och aktuella resurser.
  • Tips om utbildning, tekniska hjälpmedel, träningsmiljöer och grupper.