30 oktober 2012

Tematräff om bedömningsinstrument (2)

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Den 24 oktober 2012 hade vi höstens första nätverksträff för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Här följde vi upp vårens tema om bedömningsinstrument. Elisabeth Rydwik, med dr och sjukgymnast, FoU nu, föreläste i ämnet.

Deltagarna i nätverket utbytte erfarenheter av att välja bedömningsinstrument som arbetsterapeuter och sjukgymnaster använder. Vi diskuterade också fördelar och svårigheter med dessa. Elisabeth Rydwik gav exempel på hur standardiserade bedömningar ger möjlighet att rikta behandlingen och att kunna följa de rehabiliterande insatserna över tid. Detta för att kunna se effekter i verksamheten. På träffen beslutade några av verksamheterna att börja använda ett utvalt bedömningsinstrument vid överrapportering inom vård- och omsorgskedjan.