25 mars 2011

Tematräff om psykiska sjukdomar

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vid tematräffen den 15 mars, om psykiska sjukdomar, kom deltagarna från geriatriken, primärvården och äldreomsorgen för att lyssna på Kerstin Marthinsens (Nestor FoU-center) föreläsning Stödjande strategier vid psykisk ohälsa. Kerstin beskrev orsak, symtom och förhållningssätt vid olika sjukdomar och sjukdomstillstånd, samt vikten av att skapa en relation till personen för att därigenom skapa tillit. Kerstin påpekade också att vårdens och omsorgens rutiner kanske inte alltid stöttar den äldre sköra personen, utan att man som vårdgivare måste ta ansvar och hänsyn till personens vanor och behov.

I den efterföljande gruppdiskussionen framkom att deltagarna inte upplevde att psykisk ohälsa var ett prioriterat område för exempelvis teamarbetet. Men vid behov söktes professionell handledning, vilket fungerade bra. Vissa aktiviteter, som qi-gong och bassängträning, var utformade för personer med psykisk ohälsa, och då främst inom primärvården. Där försökte man även fånga upp personer med psykisk ohälsa som kanske sökte vård för något annat.

På träffen diskuterades även arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser, hjälpmedel och fortbildning.

Tematräffen arrangerades inom ramen för ett nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer