6 oktober 2015

30 minuter med Annett Haaf (S), äldrenämndens ordförande i Haninge

Annett_Haaf_IMG_0305
Annett Haaf (S), ordförande i Haninge kommuns äldrenämnd, ställde upp på en intervju under Haninges äldremässa.

Äldrenämnden har under en rad av år brottats med stora underskott i budgeten. 2015 är det 56,5 miljoner kronor. En besparingsplan har satts in och likaså en utredning som ser över budgeten. Av den anledningen har äldrenämnden lite att bita i. Men idéer finns. Annett Haaf (S), ordförande i Haninge kommuns äldrenämnd, säger:

– Äldrenämnden vill bland annat satsa på ökat samarbete med andra förvaltningar och organisationer. Och att utveckla de träffpunkter som finns i kommunen. Jag tycker jag att vi ska öppna upp våra träffpunkter för alla. I Farsta finns ett aktivitetshus, Tuben, för alla åldrar. De äldre träffas på dagtid och ungdomar på kvällstid, det fungerar jättebra.

Hur får ni i äldrenämnden kunskap om de äldres behov?

– Vi gör väl på lite olika sätt, men vi följer forskning och litteratur på området och kollar nyckeltal och liknande. Jag är med i ett nätverk för gruppledare och ordföranden för äldrenämnder och socialnämnder. Och jag deltar också i ett äldrenätverk inom socialdemokraterna för de som är intresserade av äldrefrågor. Det var jag som startade det. Vi i nämnden har bra kontakt med äldreförvaltningen också. Jag tycker att vi har en kunnig nämnd och att atomsfären är bra. Och vårat KPR är väldigt bra.

Annett Haaf har en önskelista på vad Nestor FoU-center skulle kunna göra för kommunen.
– Vi har många utrikesfödda kvinnor i kommunen och runt omkring, gör en kartläggning av dem och deras behov. Översätt era material till andra språk. Inventera behovet av välfärdsteknologisk teknik för glesbygden, Haninge är ju en skärgårdskommun med glesbygd.