16 september 2015

4 276 har gjort ”Våga fråga – våga se!”

Nu är det närmare 4 300 personer runt om i Sverige som har genomgått webbutbildningen  ”Våga fråga – våga se!”, som handlar om psykisk ohälsa hos äldre.

people-pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” släpptes 2012 och har sedan dess genomförts av närmare 4 300 personer i runt om i Sverige. Ytterligare 3 000 personer har gjort vissa delar av utbildningen. I Nestors ägarorganisationer på Södertörn är det 1100 som har gjort hela ”Våga fråga – våga se!”.

Utbildningen togs fram eftersom behovet bland vård- och omsorgspersonal är stort när det gäller kunskap om äldre och psykisk ohälsa.

”Våga fråga – våga se!” vänder sig främst till vård- och omsorgspersonal, men är gratis och öppen att göra för alla fram till årsskiftet 2015/2016. Läs mer  och gör utbildningen >

Vagafragaflyer-1