9 december 2013

Äkthet före perfektion- budskap på Chefsdagen

Att vara äkta och att våga ge förtroenden är viktiga egenskaper hos en chef. Det säger Jan Gunnarsson och Lars Gustafsson som var inbjudna talare på Nestors Chefsdag 2014.

”Äkthet före perfektion” är ett av Jan Gunnarssons budskap som han delade med sig av till ett drygt hundratal chefer på Nestors chefsdag i december. Han arbetar för organisationen Värdskapet som betonar vikten av värdighet och att se människan. – En chef kan inte vara perfekt. Perfektion är jätteläskigt. Men, jag som chef måste bli vän med mig själv. Jag måste bli en äkta person som inte väjer för mina dåliga sidor. Jag måste bli autentisk, och det är något av det svåraste och viktigaste man kan göra, säger Jan Gunnarsson– Alla bör ha ett gemensamt mål. Vi måste skapa värdeskapande relationer mellan individer, mellan grupper och mellan organisationer, det vill säga skapa god kommunikation och en bra koordinering där många måste fungera tillsammans. Detta är effektivitet.Jan Gunnarsson talar om vad ledarskap innebär. Det är styrning, från a till b. När vi med entusiasm och vilja går mot gemensamma mål. Jan beskriver ledarskapets tre ansikten; att vara chef, ledare och coach.  – Som chef befinner man sig ovanför medarbetarna i en position där man bestämmer över dem. Som ledare går man i spetsen. Man motiverar och övertygar. Som coach inspirerar och tjänar man sina medarbetare. Chefen måste finnas, för att sätta upp mål och driva verksamheten framåt, ledaren ger nya idéer och coachen ska fungera som mörk choklad.
Lars Gustafsson, konsult och utbildare, som också talade på Chefsdagen presenterade olika typer av chefer. ”Stenhjärtat” som är krävande och lomhörd, den ”abdikerade” chefen som är kravlös och lomhörd, ”curlingchefen” som är kravlös och lyhörd eller ”gränstämjaren” som är lyhörd och krävande. Dessa typer exemplifierades av Lars Gustafsson som talade inför ett drygt hundratal chefer på Chefsdagen i december. Han talade också om att chefers beteenden måste bygga på tillit. Man ska som chef tala klarspråk, visa respekt, skapa öppenhet, korrigera misstag, vara lojal, leverera resultat, kontinuerligt skapa förbättring, kräva ansvar och ta ansvar. Man ska också hålla löften och våga ge förtroenden– Om man ska kritisera en medarbetare ska det göras i ett slutet rum, inte inför andra. Men om du ger beröm eller ber om ursäkt, gör det inför andra.

Ytterligare talare på Chefsdagen var Karin Björk, resultatenhetschef på Ljungbackens vård- och omsorgsboende i Södertälje. Hon berättade om ett projekt kring socialt innehåll som har levt kvar under lång tid. Emanuel Åhlfeldt, projektledare på Nestor, talade om hur vi kan skapa hållbart utvecklingsarbete och långsiktiga effekter av projekt.

 

Kontaktuppgifter till föreläsarna

Jan Gunnarsson
VD Värdskapet AB
www.vardskapet.se
info@vardskapet.se
Tel. 714 0810

Lars Gustafsson
lars@gustafsson.se

www.larsgustafsson.se

Tel. 0768-900 478

Emanuel Åhlfeldt
projektledare, Nestor FoU-center
Emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se

Tel. 076-1159914

Karin Björk
resultatenhetschef, Ljungbackens och Wijbackens vård- och omsorgsboende, Södertälje kommun
karin.bjork@sodertalje.se
Tel. 08-52302867