12 december 2018

Anmäl dig till mailnätverk för nutritions- och måltidsfrågor!

Du som är intresserad av nutrition och måltidsfrågor, anmäl dig till Nestors nya mailnätverk!

Nu startar Nestor ett mailnätverk för dig som är intresserad av och engagerad i måltidsfrågor inom ramen för ditt arbete i äldreomsorgen. Det kan vara du som är enhetschef, verksamhetsutvecklare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. Eller du som är undersköterska och kanske är utsedd till kostombud.

Syftet med det här nätverket, som kommunicerar via mail, är att du ska kunna ta del av relevanta och aktuella rön, forskningsstudier, riktlinjer och liknande. Du som deltar välkomnas att själv lyfta frågor och få igång diskussioner kring mat och måltider.

Nätverket kommer att drivas av Nestors dietist Linda Nyholm.

Anmälan:
Skicka ditt namn, funktion, arbetsplats och kommuntillhörighet till linda.nyholm@nestorfou.se. Hon svarar även på eventuella frågor om deltagande och innehåll.